AgNO3 + H2O + NH3 + HCOOH → (NH4)2CO3 + Ag + NH4NO3

Phản ứng AgNO3 + H2O + NH3 + HCOOH → (NH4)2CO3 + Ag + NH4NO3 là phản ứng tráng gương được Cmm.edu.vn biên soạn, phương trình này nằm trong nội dung các bài học Hóa học 11 Bài 45: Axit cacbonxylic…. cũng như bài tập phản ứng tráng gương.

1. Điều kiện phản ứng HCOOH tác dụng với AgNO3/NH3 . giải pháp

Điều kiện: Không có

2. Cách tiến hành phản ứng cho HCOOH tác dụng với AgNO3/NH3. giải pháp

Axit fomic HCOOH phản ứng với AgNO3 trong NH3 . giải pháp

3. Hiện Tượng Hóa Học

Axit fomic HCOOH phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3 tạo kết tủa trắng bạc hay còn gọi là phản ứng tráng gương.

4. Bài tập minh họa

Câu 1: Cho một lượng axit HCOOH phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 10,8 gam Ag. Tính khối lượng axit đã phản ứng

A. 2,3 gam

B. 4,6 gam

C. 1,15 gam

D. 9,2 gam

Câu 2: Chất nào sau đây tham gia phản ứng tráng gương (tráng bạc):

A. HCOOH

B. CH3-O-CH3

C. CH2=CH2

D. C2H5OH

Câu 3: Công thức chung của một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở là

A. CnH2nO2.

B. CnH2n+2O2.

C. CnH2n+1O2.

D. CnH2n-1O2.

Câu 4: Dùng hóa chất nào sau đây để phân biệt axit fomic và axetat?

A. CO2

B. Quỳ tím

C. NaOH

D.AgNO3/NH3 . giải pháp

Câu 5: Chất nào sau đây có thể làm khô khí NH3 có lẫn nước?

A. P2O5.

B. H2SO4 đặc.

Xem thêm bài viết hay:  Bài 5 trang 108 SGK Ngữ văn 10 tập 2

C. bột CuO.

D. NaOH rắn.

Câu 6: Tính bazơ của NH3 do

A. trên N còn một cặp electron tự do.

B. phân tử có 3 liên kết cộng hóa trị có cực.

C. NH3 tan nhiều trong nước.

D. NH3 phản ứng với nước tạo thành NH4OH.

Câu 7: Để tách NH3 ra khỏi hỗn hợp N2, H2, NH3 trong công nghiệp, người ta có

A. Cho hỗn hợp đi qua nước vôi trong dư.

B. Cho hỗn hợp đi qua bột CuO nung nóng.

C. nén và làm lạnh hỗn hợp để hòa tan NH3.

D. Cho hỗn hợp đi qua dung dịch H2SO4 đặc.

Câu 8: Chất nào sau đây có thể làm khô khí NH3 có lẫn nước?

A. P2O5.

B. H2SO4 đặc.

C. bột CuO.

D. NaOH rắn.

Câu 9: Phản ứng nào sau đây NH3 đóng vai trò là chất oxi hóa?

A. 2NH3 + H2O2 + MnSO4 → MnO2 + (NH4)2SO4

B. 2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl

C. 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O

D. 2HN3 + 2Na → 2NaNH2 + H2

Câu 10: Loại muối được dùng làm bột nở trong thực phẩm là

A. (NH4)2CO3.

B. Na2CO3.

C. NH4HSO3.

D. NH4Cl.

Câu 11. Axit axetic có thể làm quỳ tím hóa đỏ, phản ứng được với bazơ, oxit bazơ, kim loại đứng trước H và với muối, vì trong phân tử có chứa

A. nguyên tử O.

B. 3 nguyên tử C, H, O.

C. nhóm –CH3

D. có một nhóm –COOH.

Câu 12. Dãy chất đều phản ứng được với axit axetic là

Xem thêm bài viết hay:  tiểu truyện thi sĩ Nguyễn Khuyến

A. ZnO; Cu(OH)2; cu; CuSO4; C2H5OH.

B.CuO; Ba(OH)2; kẽm ; Na2CO3; C2H5OH.

C. Ag; Cu(OH)2; ZnO; H2SO4; C2H5OH.

D. H2SO4; Cu(OH)2; C2H5OH; C6H6; CaCO3.

Câu 13. Trong công nghiệp, một lượng lớn axit axetic được điều chế bằng

A. nhiệt phân metan rồi làm lạnh nhanh.

B. lên men dung dịch rượu etylic.

C. Oxi hóa etan với xúc tác và nhiệt độ thích hợp.

D. Oxi hóa butan với xúc tác và nhiệt độ thích hợp.

Câu 14. Phản ứng giữa axit axetic với dung dịch bazơ thuộc loại

A. phản ứng oxi hoá – khử.

B. phản ứng hóa học.

C. phản ứng phân hủy.

D. phản ứng trung hòa.

Câu 15. Để phân biệt dung dịch axit axetic và dung dịch rượu etylic ta dùng kim loại nào sau đây?

A.Na.

B. Zn.

CK

D. Cu.

Trả lời

1.A 2 A 3.A 4. DỄ DÀNG 5. DỄ DÀNG
6.A 7.C 8. DỄ DÀNG 9. DỄ DÀNG 10.C
11Đ 12B 13D 14D 15B

…………………….

Hi vọng tài liệu này có thể giúp các bạn viết và cân bằng phương trình nhanh và chính xác hơn.

Tham khảo thêm một số tài liệu liên quan:

Cmm.edu.vn gửi đến các bạn phương trình AgNO3 + H2O + NH3 + HCOOH → (NH4)2CO3 + Ag + NH4NO3 là phản ứng tráng gương (bạc) do Cmm.edu.vn điều chế, khi cho axit fomic phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 , sau phản ứng thấy xuất hiện kết tủa trắng bạc. Hi vọng tài liệu giúp ích cho các bạn viết và cân bằng đúng phương trình phản ứng.

Xem thêm bài viết hay:  Phát biểu cảm nghĩ về truyện Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng hay nhất - Văn mẫu lớp 6

Chúc may mắn với các nghiên cứu của bạn.

Ngoài ra, Cmm.edu.vn đã thành lập nhóm chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11 Mời các em tham gia nhóm để nhận được những tài liệu mới nhất.

Bản quyền bài viết thuộc về trường THPT TP Sóc Trăng. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường Cmm.edu.vn (thptsoctrang.edu.vn)

Viết một bình luận