Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng nâng hạng thầy giáo THPT hạng II 2023

Bài bồi dưỡng, nâng chuẩn giáo viên THPT hạng II năm 2023 là vấn đề nhận được rất nhiều sự quan tâm của quý thầy cô. Vậy bài học về nâng ngạch giáo viên THPT hạng 2 năm 2023 được thực hiện như thế nào? Các bạn theo dõi nội dung dưới đây:

1. Bài thu hoạch là gì?

Bài học được hiểu là sự tổng kết, tự đánh giá bản thân tích lũy được qua một buổi học tập, một khóa học hay một chuyến dã ngoại. Báo cáo là một phương tiện quan trọng để chỉ đạo, điều hành các hoạt động cụ thể của một người, một tổ chức hay một dự án trong một khoảng thời gian nhất định.

Ngày nay, bài thu hoạch đang dần trở nên phổ biến hơn. Và có 2 loại đó là thu hoạch riêng và thu hoạch theo nhóm. Thu hoạch cá nhân chỉ được thực hiện bởi một người và được liệt kê trong bài đăng, và không có ai khác tham gia. Bài thu hoạch nhóm được thực hiện bởi một nhóm người (hai người trở lên) bày tỏ quan điểm thống nhất trong một bài học.

Bạn đang xem bài viết: Giáo án bồi dưỡng nâng ngạch giáo viên THPT hạng Nhì năm 2023

2. Mẫu bài bồi dưỡng, nâng bậc II giáo viên THPT

Tải về ngay>>> Giáo án bồi dưỡng, nâng cấp hạng II giáo viên THPT

SAU THU HOẠCH

BỒI DƯỠNG THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC HẠNG II

PHẦN I: GIỚI THIỆU

Thực hiện chiến lược quốc gia phát triển giáo dục giai đoạn 20…-20… với định hướng phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Bộ Giáo dục đã ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh. nghề giáo viên phổ thông. Nhằm cập nhật kiến ​​thức, kỹ năng nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II. Nắm bắt xu thế phát triển của giáo dục, có ý thức đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, vận dụng tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về quy định của ngành giáo dục THPT. Nắm bắt được những dự định đó và mong muốn nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy cho phù hợp hơn, tôi đã tham gia lớp bồi dưỡng giáo viên đợt 2 do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức.

Khi tham gia khóa học này, tôi đã trang bị và rèn luyện cho mình những kỹ năng cần thiết của đổi mới giáo dục để có thể vượt qua yêu cầu đổi mới giáo dục. Có thái độ tích cực hơn, nâng cao năng lực chuyên môn và chú trọng tích cực tiếp cận các phương pháp dạy học hiện đại.

PHẦN II: NỘI DUNG

Chương I: Những kiến ​​thức thu được từ chuyên đề tập huấn.

1. Chuyên đề 1: “Lý luận về nhà nước và hành chính nhà nước”

Khái niệm quản lý nhà nước: sự tác động của chủ thể mang quyền lực nhà nước lên đối tượng quản lý bằng quyền lực của mình nhằm thực hiện các chức năng đối nội và đối ngoại của nhà nước.

Các chức năng cơ bản của hành chính nhà nước: Chức năng hành chính nhà nước là những mặt hoạt động chuyên biệt của hành chính nhà nước, là sản phẩm của quá trình phân công, chuyên môn hóa các hoạt động trong nghiệp vụ thi hành án. điều hành.

Xem thêm bài viết hay:  Ca + H2O → Ca(OH)2 + H2

– Chức năng đối nội bao gồm: chức năng hoạch định, hoạch định từ các quyết sách của Đảng; chức năng tổ chức bộ máy hành chính; Chức năng xây dựng nguồn nhân lực hành chính là quá trình tuyển dụng, sử dụng và tạo điều kiện để công chức, viên chức trực tiếp làm việc; chức năng ra quyết định quản trị là một trong những công việc khó, đòi hỏi nhiều quy trình quan trọng; Chức năng lãnh đạo, điều hành; Chức năng phối hợp giữa các Sở, ban, ngành; Chức năng tài chính; Chức năng theo dõi, giám sát; Chức năng tổng hợp, đánh giá, báo cáo.

– Chức năng bên ngoài gồm: chức năng quản lý hành chính đối với các ngành, nghề trong đời sống xã hội; chức năng cung ứng dịch vụ công; chức năng định hướng hoạt động cung ứng dịch vụ công bằng, chủ trương, chính sách; điều chỉnh và can thiệp vào việc cung cấp dịch vụ công của các chủ thể ngoài nhà nước; kiểm soát chặt chẽ việc cung ứng dịch vụ công của các chủ thể ngoài nhà nước

2. Chủ đề 2: “Chiến lược, chính sách phát triển giáo dục và đào tạo”

Trong thời đại ngày nay, nền giáo dục ở tất cả các quốc gia đang phải đối mặt với các cặp bài toán khó xử: Giữa toàn cầu và địa phương; Giữa cái chung và cái riêng; giữa truyền thống và hiện đại; giữa tầm nhìn dài hạn và ngắn hạn; giữa cạnh tranh cần thiết và bình đẳng về cơ hội

Hai là, lấy việc học thường xuyên và học suốt đời làm nền tảng.

Thứ ba, trong quá trình toàn cầu hóa chắc chắn cũng sẽ diễn ra toàn cầu hóa nguồn nhân lực, từ đó thúc đẩy quá trình hợp tác, liên kết đào tạo, trao đổi về nội dung chương trình, các bước và các điều kiện đảm bảo cho đào tạo.

3. Chuyên đề 3: “Quản lý giáo dục và chính sách phát triển giáo dục trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”

Trong đó có 3 thuộc tính cần lưu ý đó là:

– Phụ thuộc vào chính trị: Quản lý nhà nước về giáo dục tuân theo, phục vụ nhiệm vụ chính trị, bám sát đường lối, chủ trương của đảng và nhà nước

Đối với xã hội, giáo dục là sự nghiệp của Nhà nước và của toàn xã hội. Trong quản lý nhà nước về giáo dục phải coi trọng công tác xã hội hóa, dân chủ hóa giáo dục.

– Do pháp quyền nên công tác quản lý nhà nước về giáo dục được thực hiện dựa trên các quy định của pháp luật.

4. Chuyên đề 4: công tác tư vấn học sinh phổ thông

Trên cơ sở mô phỏng cung cấp dịch vụ 3 tầng tại các trường học ở Hoa Kỳ, chúng tôi kế thừa và xây dựng mô phỏng sử dụng dịch vụ chăm sóc tâm lý cho học sinh tương ứng với các kỹ năng sau:

– Kỹ năng xây dựng và tổ chức các hoạt động phòng ngừa

Xem thêm bài viết hay:  Bản chất của mâu thuẫn và xung đột trong truyện Tấm Cám - Ngữ văn lớp 10

– Kỹ năng phát hiện sớm

– Kỹ năng đánh giá học sinh

– Kỹ năng tư vấn

5. Chuyên đề 5: Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên

Năng lực: Năng lực được hiểu là tổng hợp những đặc điểm riêng có của con người phù hợp với yêu cầu cụ thể của một hoạt động nhất định, nhằm đảm bảo đạt được kết quả tốt trong lĩnh vực hoạt động đó.

Năng lực hay khả năng được hình thành, phát triển là cái giúp một người có thể thành công trong một hoạt động cụ thể. Năng lực bao gồm kiến ​​thức, kỹ năng, thái độ và các đặc điểm cá nhân cần thiết để con người thực hiện thành công một công việc.

Năng lực là tổng hợp của kiến ​​thức, kĩ năng và kĩ xảo, thái độ và một số yếu tố tâm lí khác phù hợp với những yêu cầu và đặc điểm nhất định nhằm đảm bảo cho hoạt động đó đạt kết quả tốt. Khi các khả năng phát triển ở mức độ cao, chẳng hạn như tài năng, các yếu tố này sẽ hòa quyện và khó tách rời nhau.

Trong quá trình phát triển năng lực của một người, người ta sẽ chú ý đến những yếu tố hiện có và những yếu tố tiềm ẩn khác. Việc phát triển các nhân tố tiềm ẩn là nhiệm vụ hết sức quan trọng của người làm công tác phát triển năng lực con người.

– Năng lực chuyên môn: Trong giáo dục và đào tạo, muốn đánh giá một người có năng lực chuyên môn thì phải đánh giá việc hoàn thành một nhiệm vụ hoặc một tình huống nghề nghiệp thông qua các kỹ năng, nghiệp vụ mà chủ thể có. điều đó thực sự được thực hiện.

Năng lực nghề nghiệp là tổng hợp các yếu tố kiến ​​thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp đảm bảo cho chủ thể thực hiện tốt công việc theo chuẩn đầu ra quy định trong những tình huống hoặc nhiệm vụ nghề nghiệp nhất định. Trong đó, thành phần kỹ năng là quan trọng nhất trong năng lực nghề nghiệp

6. Chủ đề 6: Phát triển năng lực học sinh ở trường phổ thông.

Chương trình định hướng phát triển năng lực không quy định nội dung dạy học chi tiết mà quy định chuẩn đầu ra mong muốn của quá trình giáo dục, trên cơ sở đó đưa ra định hướng chung về việc lựa chọn học sinh. nội dung, phương pháp, tổ chức và đánh giá kết quả dạy học nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu dạy học, tức là đạt được kết quả đầu ra mong muốn.

Chương 2: Bài học và đề xuất giải pháp phát triển nghiệp vụ, đơn vị công tác

1. Đặc điểm của trường

2. Giải pháp vận dụng kiến ​​thức chuyên đề vào phát triển nghề nghiệp cá nhân

– Nắm vững kiến ​​thức lý thuyết từ các chuyên đề đào tạo liên quan đến hoạt động nghề nghiệp

Tích cực vận dụng thường xuyên những kiến ​​thức đã học vào hoạt động giáo dục và dạy học của bản thân

– Thường xuyên chia sẻ các giải pháp đã thực hiện với đồng nghiệp trong quá trình làm việc.

Xem thêm bài viết hay:  Viết đơn xin gia nhập đội tự nguyện trợ giúp nạn nhân chất độc màu da cam của địa phương

PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Qua khóa học, bản thân tôi đã nắm bắt và biết vận dụng sáng tạo trong công việc. Nắm vững và vận dụng tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về yêu cầu đối với trường THPT

Luôn chủ động và vận động tuyên truyền đồng nghiệp thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật nhà nước về giáo dục nói chung và giáo dục THPT nói riêng.

Hiểu và vận dụng được các năng lực cốt lõi của giáo viên trong dạy học bộ môn, hoạt động giáo dục, hoạt động xã hội, hỗ trợ đồng nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục hiện nay. Có tầm nhìn xa, xác định và hiểu rõ vấn đề định hướng mục tiêu, lập kế hoạch, tổ chức hợp tác thực hiện hiệu quả kế hoạch tương ứng với vai trò.

2. Khuyến nghị

Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên

Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý về công tác đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

Nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính và nhân sự

Tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất tại các trường phổ thông cũng là một yêu cầu cần được quan tâm.

3. Hướng dẫn soạn bài bồi dưỡng, nâng hạng giáo viên THPT hạng II

Bài soạn là một trong những nội dung soạn bài khá quen thuộc với các thầy cô giáo, theo đó, khi soạn bài bồi dưỡng, nâng bậc giáo viên cấp II trường trung học phổ thông, có lẽ các thầy cô giáo sẽ không gặp quá nhiều vướng mắc. Để có thể soạn thảo một bài viết về nâng cao xếp loại giáo viên THPT hạng II, bạn tìm được những điểm còn khắc phục được về mặt nội dung và phương pháp.

Về phương pháp, bài thu hoạch cần được chuẩn bị cụ thể, rõ ràng, các nội dung cần sắp xếp hợp lý. Bài thu hoạch không được gạch xóa, nhàu nát. Cần trình bày trên khổ giấy A4….

Về nội dung, bài thu hoạch cần có 3 phần chính là phần mở đầu, nội dung chính và phần kết luận. Các phần nội dung này cần được trình bày cụ thể, rõ ràng và chính xác. Phần nội dung, các nội dung nhỏ trong bài thu hoạch nên được trình bày theo trình tự nhất định

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến bài viết bồi dưỡng, nâng bậc giáo viên. Nếu còn thắc mắc khác liên quan, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 19006162 hoặc gửi yêu cầu về địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn

Bạn có thể tham khảo một số bài viết sau:

Bài mẫu thu hoạch sau khi đi thực tế, tham quan, trải nghiệm

thu hoạch là gì? Làm thế nào để viết một bài luận

Mẫu báo cáo kết nạp Đảng viên mới năm 2023 hay nhất

Nguồn: Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Miền Trung Chuyên mục: Tổng hợp

Viết một bình luận