Bộ thắc mắc trắc nghiệm môn Hóa học lớp 12 học kỳ 2

Trắc nghiệm Hóa học lớp 12 học kì 2 là tài liệu vô cùng hữu ích mà trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong xin giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn học sinh lớp 12 tham khảo.

Tài liệu gồm 78 trang với 470 câu hỏi trắc nghiệm trong chương trình học kì 2. Tài liệu tổng hợp toàn bộ kiến ​​thức theo từng mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao và được viết theo chương. có câu trả lời. Hi vọng với tài liệu này các bạn sẽ có thêm tài liệu ôn tập, củng cố kiến ​​thức để đạt kết quả cao trong các kì thi và ôn thi THPT Quốc gia sắp tới. Mời các bạn tải về và tham khảo tại đây.

470 câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 12 học kì 2

Câu 1: Ion M+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. M là (chương 6/bài 25/đại cương/cấp 1)

A.Na

B. KỲ

C.Lý

D. Ag

Đáp án: BỎ

Câu 2: Có mấy kim loại kiềm (chương 6/bài 25/chung/mức 1)

A. bán kính nguyên tử nhỏ nhất so với các nguyên tố cùng chu kỳ.

B. cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm diện.

C. một electron hóa trị và năng lượng ion hóa thứ nhất thấp.

D. khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng của nước.

Trả lời:

Câu 3: Một trong những ứng dụng quan trọng của Na và K là (chương 6/bài 25/chung/mức 1)

Xem thêm bài viết hay:  Bài tập về Axetilen C2H2, Etilen C2H4, Benzen C6H6, Metan CH4 và cách giải – hoá lớp 9

A. Làm thủy tinh hữu cơ.

B. Chế tạo tế bào quang điện.

C. làm chất trao đổi nhiệt trong lò phản ứng hạt nhân.

D. sản xuất NaOH, KOH.

Trả lời:

Câu 4: Hòa tan Na vào dung dịch nào sau đây không xuất hiện kết tủa? (chương 6/bài 25/chung/cấp 1)

A. CuSO4

B. Ba(HSO3)2

C. Ca(HCO3)2

D. KHCO3

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 5: Tính chất hóa học của NaHCO3 là (chương 6/bài 25/chung/mức 1)

(1) .thiếu khả năng chịu nhiệt

(2) chỉ tác dụng với axit mạnh

(3) lưỡng tính

(4).thủy phân cho môi trường axit

(5).thủy phân cho môi trường kiềm mạnh.

(6).thủy phân cho môi trường kiềm yếu

A.(1), (2), (6)

B. (1), (3), (6)

C. (1), (3), (4)

D. (1), (2), (5)

Đáp án: BỎ

Câu 6: Để bảo quản kim loại kiềm, người ta (chương 6/bài 25/chung/mức 1)

A. đựng trong lọ kín.

B. ngâm trong dầu hỏa.

C. nhúng vào dung dịch muối ăn.

D. nhúng vào dung dịch NaOH.

Đáp án: BỎ

Câu 7: Có 4 dung dịch: Na2CO3, NaOH, NaCl, HCl. Chỉ dùng quỳ tím thì xác định được (chương 6/bài 25/chung/cấp 1)

dung dịch A.1.

B. 2 dung dịch.

C. 4 dung dịch.

D. 3 dung dịch.

Trả lời:

Câu 8: Cho khí CO2, dung dịch MgCl2 lần lượt phản ứng với các dung dịch: NaHCO3, Na2CO3, NaOH. Số trường hợp xảy ra phản ứng hóa học là (chương 6/bài 25/chung/mức 1)

A. 2

B. 3

C. 4

mất 5

Trả lời:

Câu 9: Phương pháp phổ biến nhất dùng để điều chế NaOH trong công nghiệp là

Xem thêm bài viết hay:  Soạn bài Ôn tập phần Văn học – Ngữ văn 12 tập 1

(chương 6/bài 25/chung/cấp 1)

A. cho Na phản ứng với nước.

B. cho Na2O2 phản ứng với nước.

C. điện phân dung dịch NaCl bão hòa có màng ngăn.

D. cho Na2Otan vào nước.

Trả lời:

Câu 10: Khi cho Na vào CuSO4 dư, dung dịch thu được sau phản ứng chứa các chất tan là

(chương 6/bài 25/chung/cấp 1)

A. Na2SO4, CuSO4, Cu(OH)2

B. Na2SO4, CuSO4.

C. Na2SO4, CuSO4, NaOH

D. Na2SO4, Cu(OH)2

Đáp án: BỎ

Câu 11: Dãy các chất đều tác dụng được với dung dịch Na2CO3 là (chương 6/bài 25/chung/mức 1)

A. HCl, K2SO4, Ba(OH)2

B. H2SO4, K2SO4, KOH

C. HNO3, CaCl2, Ba(OH)2

D. HNO3, CaCl2, KOH

Trả lời:

Câu 12: Khi điện phân dung dịch NaCl, ở cực dương xảy ra

A. khử H2O

B. khử Cl–

C. oxi hóa Cl–

D. oxi hóa H2O

Trả lời:

Câu 13: Để nhận biết 4 dung dịch: Na2CO3, NaHCO3, NaOH, NaCl chỉ được dùng 2 dung dịch (chương 6/bài 25/chung/mức 2)

A. HCl và MgCl2

B. HCl và BaCl2

C. H2SO4 và BaCl2

D. H2SO4 và CaCl2

Trả lời: A

Câu 14: Cho 6,08 gam hỗn hợp hai hiđroxit của hai kim loại kiềm ở hai chu kỳ liên tiếp phản ứng với lượng dư dung dịch HCl thu được 8,3 gam muối clorua. Công thức của hai hiđroxit là (chương 6/bài 25/chung/mức 2)

A. LiOH và NaOH

B. NaOH và KOH

C. KOH và RbOH

D. RbOH và CsOH

Đáp án: BỎ

Câu 15: Hòa tan 3,06 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của kim loại kiềm bằng dung dịch HCl dư thu được 672 ml khí CO2 (dktc). nếu làm bay hơi dung dịch thì khối lượng muối khan thu được là ( chương 6/ bài 25/ chung/ mức 2)

Xem thêm bài viết hay:  Giới thiệu về Tú Xương

A. 3,39 gam

B. 6,78 gam

C. 9,33 gam

D. không xác định.

Trả lời: A

…………..

Vui lòng tải file tài liệu để xem nội dung chi tiết hơn

Bản quyền bài viết thuộc về trường THPT Lê Hồng Phong. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://c3lehongphonghp.edu.vn

Bộ câu hỏi trắc nghiệm hóa học lớp 12 học kì 2

Viết một bình luận