C4H4 + H2 → C4H6

C4H4 phản ứng với C4H6

C4H4 + H2 → C4H6 được trường THPT Lê Hồng Phong soạn tài liệu hướng dẫn học sinh viết phương trình phản ứng thế C4H4 tạo C4H6. Hi vọng sẽ giúp các em làm bài tập liên quan cũng như bài tập phản ứng dây chuyền. Xin vui lòng tham khảo.

1. Phương trình của C4H4 đến C4H6 . sự phản ứng lại

CÔNG-CH=CH2 + 2H2CH2=CH-CH=CH2

C4H4 + H2 → C4H6

2. Điều kiện để phản ứng xảy ra

Nhiệt độ: Nhiệt độ chất xúc tác

3. Bài tập liên quan

Câu 1: Số liên kết σ trong mỗi phân tử etilen; axetilen;buta-1,2- dãy là

A. 3; 5; 9

B. 5; 3; 9

C.4; 2; 6

D. 4; 3; 6

Câu 2: Chất nào sau đây phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo thành kết tủa?

A. CH3–CH=CH2

B. CH2–CH–CH=CH2.

C. CH3–CC–CH3

D. CH3–CH2–C CH2

Câu 3: Có bao nhiêu đồng phân anken C5H8 phản ứng được với dung dịch AgNO3 trong NH3?

A.3

B. 2

C. 4

D.1

Câu trả lời là không

Có phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 => có 3 đầu mạch liên kết

CÔNG-CH2-CH2-CH3

(CH3)2CH-KÍCH THƯỚC

Câu 4: 4 gam một anken X có thể làm mất màu tối đa 200ml dung dịch Br2 1M. Công thức phân tử của X là

A. C5H8

B. C2H2

C. C3H4

D. C4H6

ĐÁP ÁN C

nBr2 = 0,2 mol = 2nX

→ nX = 0,1 mol → nX = 0,1 mol

→ MX = 4/0,1 = 40 = 14n − 2

→ n = 3

Vậy anken là C3H4

Câu 5: Đem 3,36 lít hỗn hợp X gồm metan và axetilen vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam kết tủa và 1,12 lít khí thoát ra. (Thể tích các khí đo (dktc)). giá trị của m là

Xem thêm bài viết hay:  30+ mẫu Kể về việc tốt em đã làm - Tập làm văn lớp 3

A. 12,0

B. 24,0

C.13.2

D. 36,0

Câu trả lời là không

nC2H2 = (3,36−1,12)/22,4= 0,1 (mol) => nC2Ag2 = 0,1 (mol)

=> m = 0,1.240 = 24 (gam)

Câu 7. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ankan kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 12,1 gam CO2 và 6,3 gam H2O. Công thức phân tử của 2 ankan là

A. CH4 và C2H6.

B. C2H6 và C3H8.

C. C3H8 và C4H10.

D. C4H10 và C5H12

Trả lời

nCO2 = 0,275 mol ; nH2O = 0,35 mol

nankan = nH2O – nCO2 = 0,35 – 0,275 = 0,075 mol

C trung bình = nCO2 / nankan = 0,275 / 0,075 = 3,66

Vì 2 ankan là đồng đẳng liên tiếp => 2 ankan là C3H8 và C4H10

Câu 8. Để khử hoàn toàn 200 ml dung dịch KMnO4 0,1M tạo thành chất rắn màu đen cần V lít khí C2H4 (dktc). Giá trị nhỏ nhất của V là

A. 2.240

B. 2,688

C. 4,480

mất 1.344

Câu trả lời là không

3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C2H4(OH)2 + 2MnO2 + 2KOH

nKMnO4 = 0,02 mol => nC2H4 = 0,04 mol

→ V = 0,04.22,4 = 0,986 (lít)

…………………….

Mời các bạn tham khảo một số tài liệu liên quan:

Trên đây trường THPT Lê Hồng Phong đã mang đến cho các bạn C4H4 + H2 → C4H6 một tài liệu vô cùng bổ ích. Để có kết quả cao hơn trong học tập, trường THPT Lê Hồng Phong xin giới thiệu đến các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 8, Chuyên đề Vật Lí 8, Lý thuyết Sinh học 8, Giải bài tập Hóa học 8, Tài liệu học tập lớp 8 được biên soạn và đăng tải của trường THPT Lê Hồng Phong.

Xem thêm bài viết hay:  Bài văn mẫu Tả cây bút chì của em hay nhất (13 mẫu) - Văn mẫu lớp 5

Ngoài ra, trường THPT Lê Hồng Phong đã thành lập nhóm chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các em tham gia nhóm, để có thể nhận tài liệu mới nhất.

Bản quyền bài viết thuộc về trường THPT Lê Hồng Phong. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://c3lehongphonghp.edu.vn

C4H4 + H2 → C4H6

Viết một bình luận