C6H5OH + Na → C6H5ONa + H2

Phenol tác dụng với Na

C6H5OH + Na → C6H5ONa + H2 được luongthevinh.edu.vn tổng hợp là Phản ứng của phenol với Na là một trong những tính chất hóa học của phenol. Mời các bạn tham khảo phương trình phản ứng chi tiết dưới đây.

1. Phương trình phản ứng C6H5OH + Na

C6H5OH + Na → C6H5ONa + 1/2H2

Bạn đang xem: C6H5OH + Na → C6H5ONa + H2

2. Điều kiện phản ứng giữa C6H5OH với Na

nhiệt độ bình thường

3. Bài tập thực hành liên quan đến phenol

Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng?

Phenol có phản ứng este hóa tương tự như ancol

Phenol có tính axit mạnh hơn etanol

Tính axit của phenol yếu hơn của H2CO3.

Phenol trong nước tạo môi trường axit yếu, quỳ tím chuyển sang màu đỏ

A. 1, 2

B. 2, 3

C. 3, 1

D. 1, 2, 3, 4

Câu 2: Phenol phản ứng được với dung dịch nước brom vì:

A. Nhóm -OH hút electron

B. Cặp electron tự do trên oxi liên hợp với nhân thơm làm giàu mật độ electron ở ortho và para. vị trí

C. Phenol là một axit hay còn gọi là axit phenic

D. Nhóm -OH thể hiện tính bazơ

Câu 3: Điều nào sau đây đúng?

A. 2C4H5ONa + CO2 + H2O → 2C6H5OH + Na2CO3

B. C6H5OH + HCl → C6H5Cl + H2O

C. C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 4: Cho hợp chất X có công thức phân tử C6H6O2. Cho X phản ứng với dung dịch KOH theo tỉ lệ mol 1 : 2. Số đồng phân cấu tạo của X là:

Xem thêm bài viết hay:  Soạn bài tập tành tìm hiểu và tổng hợp – Ngữ Văn 9

A. 3

B 4

C.1

mất 2

Câu 5: Trong công nghiệp, phenol được điều chế bằng phương pháp nào sau đây?

A. Từ nguyên liệu ban đầu là benzen, người ta điều chế được phenol

B. Nhựa than đá tác dụng với dung dịch kiềm rồi sục khí CO2 vào dung dịch thì tách ra phenol

C. Oxi hóa cumen thu được phenol. như một sản phẩm

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

……………………………………………………

Trên đây luongthevinh.edu.vn đã giới thiệu đến các bạn C6H5OH + Na → C6H5ONa + H2. Để nâng cao kết quả học tập, mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập hóa học lớp 11, đề thi thpt quốc gia môn văn, đề thi quốc gia môn lịch sử, đề thi THPT quốc gia môn địa lý, đề thi quốc gia môn toán, đề kiểm tra học kì 1 lớp 10 , đề thi vào lớp 11 mà luongthevinh.edu.vn tổng hợp và đăng tải.

Nhằm thuận tiện cho việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm dạy và học các môn học THPT, luongthevinh.edu.vn mời các bạn ghé thăm nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật những thông tin mới nhất. tài liệu mới nhất.

Bản quyền bài viết thuộc luongthevinh.edu.vn. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://luongthevinh.edu.vn

https://luongthevinh.edu.vn/c6h5oh-na-c6h5ona-h2/

Viết một bình luận