Cách giải nhanh số Phức sử dụng máy tính Casio

Phương pháp giải nhanh bài toán số phức sử dụng máy tính Casio

A. những phép tính thông thường, tính moldun, argument, conjg của một vài phức hay 1 biểu thức số phức và tính số phức có mũ cao.

Bài toán tổng quát: Cho Z = z1.z2 – z3.z4/z5. Tìm z và tính modun, argument và số phức liên hợp của số phức Z.Phương pháp giải:+ Để máy tính ở chế độ Deg không để dưới dạng Rad và vào chế độ số phức Mode 2.+ lúc đó chữ “i” trong phần ảo sẽ là nút “ENG” và ta thực hiện bấm máy như 1 phép tính thông thường.Tính Moldun, Argument và số phức liên hợp của số phức Z:+ Moldun: Ấn shift + hyp. Xuất hiện dấu trị tuyệt đối thì ta nhập biểu thức đó vào trong rồi lấy kết quả.+ Tính Arg ấn Shift 2 lựa chọn 1. Tính liên hợp ấn shift 2 lựa chọn 2.

B. Tìm căn bậc 2, chuyển số phức về dạng lượng giác và trái lại.

1. Tìm căn bậc 2 của số phức và tính tổng hệ số của căn đó.

Bài toán tổng quát: Cho số phức z thỏa mãn z = f(a, bi). Tìm 1 căn bậc 2 của số phức và tính tổng, tích hoặc 1 biểu thức của hệ số.Phương pháp giải:Cách 1: Đối với việc tìm căn bậc 2 của số phức cách nhanh nhất là ta bình phương những đáp án xem đáp án nào trùng số phức đề cho.Cách 2: Không vào chế độ Mode 2. Ta để máy ở chế độ Mode 1.+ Ấn shift + sẽ xuất hiện và ta nhập Pol(phần thực, phần ảo). Lưu ý dấu “,” là shift) sau đó ấn =.+ Ấn tiếp Shift – sẽ xuất hiện và ta nhập Rec(√X, Y:2) sau đó ấn bằng ta sẽ ra tuần tự là phần thực và phần ảo của số phức.

2. Đưa số phức về dạng lượng giác và trái lại.

Bài toán tổng quát: Tìm dạng lượng giác (bán kính, góc lượng giác) của số phức thỏa mãn z = f(a, bi).Phương pháp giải:+ Ấn shift lựa chọn 4 (r < θ) sau khi nhập số phức.+ Ấn = sẽ ra kế quả a < b trong đó r = a, góc = b.Chuyển từ lượng giác về số phức: chuyển về radian:+ Nhập dạng lượng giác của số phức dưới dạng: bán kính < góc (với < là shift (-)).+ Ấn shift 2 lựa chọn 4 (a = bi) và lấy kết quả.

3. những phép toán cơ bản hoặc tính 1 biểu thức lượng giác của số phức.

Làm tương tự như dạng chính tắc của số phức.

C. Phương trình số phức và những bài toán liên quan.

1. Phương trình không chứa thông số.

Bài toán tổng quát: Cho phương trình az^2 + bz + c = 0. Phương trình có nghiệm (số nghiệm) là?Phương pháp giải:+ sử dụng cho máy Vinacal: Mode 2 vào chế độ phức và giải phương trình số phức như phương trình hàm số như thông thường và nhân được nghiệm phức.+ Đối với Casio fx: Nhiều phương trình có nghiệm thực nên cách tốt nhất ta sẽ nhập phương trình đề cho vào máy tính và thực hiện Calc đáp án để tìm ra đáp án.

2. Phương trình tìm thông số.

Bài toán tổng quát: Cho phương trình az^2 + bz + c = 0. Biết phương trình có nghiệm zi = người nào. Tìm a, b, c.Phương pháp giải:+ Mode 2 và tuần tự thay những hệ số ở đáp án vào đề.+ sử dụng Mode 5 để giải phương trình nếu như phương trình nào ra nghiệm như đề cho thì đó là đáp án đúng.

Xem thêm bài viết hay:  Nghị luận về chủ đề Hãy sống là chính mình

D. Tìm số phức thỏa mãn điều kiện phức tạp và tính tổng, tích … hệ số của số phức 

(Ngoài cách hỏi trên còn có thể hỏi: Tìm phần thực, phần ảo hay modun … của số phức thỏa mãn điều kiện đề bài).Bài toán tổng quát: Cho số phức z = a + bi thỏa mã điều kiện (phức tạp kèm cả liên hợp …). Tìm số phức z?Phương pháp giải:+ Nhập điều kiện đề cho vào Casio. Lưu ý thay z = a + bi và liên hợp của z = a – bi.+ Calc a = 1000 và b = 100.+ Sau khi ra kết quả là : X + Yi ta sẽ tìm hiểu X và Y theo a và b để được 2 phương trình bậc nhất 2 ẩn để giải tìm ra a và b.+ Lưu ý: Khi tìm hiểu ưu tiên cho hệ số a nhiều nhất có thể.+ Sau khi tìm được a, b ta làm nốt yêu cầu của đề.

E. Tìm tập hợp trình diễn của số phức thỏa mãn điều kiện và hình học số phức.

Bài toán tổng quát: Trên mặt phẳng hệ trục tọa độ Oxy tìm tập hợp trình diễn của số phức z thỏa mã điều kiện.Phương pháp giải: Ưu tiên việc sử dụng 2 máy tính để giải:+ Máy thứ 1 ta nhập điều kiện của đề cho với z và liên hợp z dạng tổng quát.+ Máy thứ hai tuần tự những đáp án. Ta lấy 2 điểm thuộc những đáp án.+ Calc 2 điểm vừa tìm vào điều kiện. Cái nào kết quả ra 0 thì đó là đáp án đúng.

F. Cặp số (x, y) thỏa mã điều kiện phức, số số phức thích hợp với điều kiện.

Phương pháp giải:+ Mode 2 và nhập điều kiện đề cho vào Casio, chuyển hết về 1 vế.+ Calc những đáp án. Đáp án nào ra kết quả là 0 thì đó là đáp án đúng.

1635307417 329 Vi du

Sử dụng máy tính Casio để giải bài toán Số phức

Giải bài tập số phức sử dụng máy tính casio nhanh và chuẩn xác. Chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho phần làm trắc nghiệm môn Toán của học sinh

Câu 1: Tính z=(1+2i)3+(3−i)2z=(1+2i)3+(3−i)2

A. -3+8i                     B.-3-8i                    C.3-8i                      D.3+8i

sử dụng máy tính (MODE 2) rồi tính nhé

Cau 1

Câu 2: Phần ảo của số phức z=(1−2i)2(3+i)(2+i)z=(1−2i)2(3+i)(2+i)

A.-1/10                   B.-7/10                  C.-i/10                       D.7/10

sử dụng máy tính (MODE 2) rồi tính nhé

Cau 2

Câu 3: Môdun của số phức z=(3i+12+i)2z=(3i+12+i)2là:

A.4                B.2                          C.2i                       D√22

sử dụng máy tính (MODE 2) rồi tính nhé

Môdun là trị tuyệt đối (shift hyp)

Cau 3Cau 4 5 6Cau 7 8 9 10 11Cau 12 13Cau 14 15Cau 16 17Cau 18 19Cau 20 21 22Cau 23 24 25 26Cau 27 28 2930 31 32 33 3435 36 37 38 3952 5556 5960

Công thức giải nhanh trắc nghiệm số phức

Cong thuc giai nhanh trac nghiem so phucPhep cong tru nhan chia so phucPhuong trinh bac 2 voi he so phuc

Mẹo giải bài tập số phức 12 siêu nhanh giúp em đạt điểm cao môn Toán

Cac kien thuc trong tam giup em giai bai tap so phuc 12 sieu nhanh

Khái niệm số phức

Số phức có dạng z = a + bi, (a, b ∈ ℜ), trong đó a là phần thực, b là phần ảo, i là đơn vị ảo: i² = – 1

Tập hợp những số phức là C

nếu như a = 0, z = bi được gọi là số thuần ảo

nếu như b = 0 , z = a + 0i được gọi là số thực

Số 0 vừa là số thực, vừa là số ảo

Xem thêm bài viết hay:  Văn mẫu lớp 9 Tập 1 | Văn phân tích, nghị luận văn học lớp 9 Tập 1

Số đối của phức z = a + bi là -z = – a – bi

những phép toán trên tập số phức

Cac phep toan tren tap so phuc

Môđun của số phức, số phức liên hợp

Modun cua so phuc so phuc lien hop

Phương trình trên tập số phức

Phuong trinh tren tap so phucCac dang bai tap so phuc 12 hay va kho

những dạng bài tập số phức 12 hay và khó

Dạng 1: những phép toán trên tập hợp số phức

Cac phep toan tren tap hop so phuc

Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước

Tim so phuc thoa man dieu kien cho truocChuyen de so phuc

Phương trình trên tập hợp phức

Phuong trinh tren tap hop phuc

Phương pháp giải nhanh bằng Casino chuyên đề số phức

tất cả những bài toán số phức đều thực hiện trong chức năng MODE 2 (CMPLX) ngoại trừ một vài bài toán đặc biệt. Chú ý 2 phần D và E

A.. những phép tính thông thường, tính Moldun, Conjg của một vài phức hay 1 biểu thức số phức và tính số phức có mũ cao…

Bài toán tổng quát:

Bai toan tong quat

Phương pháp giải:

Để máy tính ở chế độ Deg không để dưới dạng Rad và vào chế độ số phức Mode2

lúc đó chữ “i” trong phần ảo sẽ là nút “ENG” và ta thực hiện bấm máy như 1 phép tính bìnhthường.

Tính Moldun và số phức liên hợp của số phức Z:

-> Moldun: Ấn shift + hyp. Xuất hiện dấu trị tuyệt đối thì ta nhập biểu thức đó vào trong rồi lấy kết quả.

Ví dụ 1: Đề thi minh họa của bộ GD&ĐT lần 2 năm 2017.

Tìm số phức liên hợp của số phức z = i(3i + 1)

A: 3-i B: -3+i C: 3+i D: -3-i

Giải: Mode 2 và ấn shift 2, chọn2

Nhập như sau: Conjg(i(3i + 1)) và ấn bằng

Kết quả ra -3 -i, vậy D đúng

Ví dụ 2:Đề thi minh họa của bộ GD&ĐT lần 2 năm 2017

Vi du 2

Với số phức có mũ cao thì chỉ máy tính Casio fx 570 vn plus và Vinacal ES plus II có thể bấm được như thông thường. Còn Casio fx 570 es plus thì sẽ Math Error.

B. Tìm căn bậc 2 của số phức

Bài toán tổng quát: Cho số phức z thỏa mãn z = f(a,bi). Tìm 1 căn bậc 2 của số phức và tính tổng, tích hoặc 1 biểu thức của hệ số.

Phương pháp giải:

Cách 1: Đối với việc tìm căn bậc 2 của số phức cách nhanh nhất là ta bình phương những đáp án xem đáp án nào trùng số phức đề cho.

Cách 2: Không vào chế độ Mode 2. Ta để máy ở chế độ Mode1;

Ấn shift + sẽ xuất hiện và ta nhập Pol (phần thực, phần ảo) … Lưu ý dấu “,” là shift ) sau đó ấn =

Tim can bac 2 cua so phuc

Ví dụ: Tìm 1 căn bậc 2 của số phức: z = (-2 – 6i) + ( 2i –1)

A: -1+2i     B: 1 –2i      C: 1 + 2i     D: -1 – 2i

Giải: Vào mode 2. Rút gọn z về dạng tối giản: z = -3-4i

tuần tự bình phương những đáp án ta thấy đáp án B khi bình phương sẽ ra đúng đề bài. Nên B đúng

C. Phương trình số phức và những bài toán liên quan

Phương trình không chứa ẩn:

Bài toán tổng quát: Cho phương trình az2+bz+c = 0. Phương trình có nghiệm (số nghiệm) là:

Phương pháp giải:

sử dụng cho máy vinacal: Mode 2 vào chế độ phức và giải phương trình số phức như phương trình hàm số như thông thường và nhân được nghiệm phức

Đối với casio fx: Nhiều phương trình có nghiệm thực nên cách tốt nhất ta sẽ nhập phương trình đề cho vào máy tính và thực hiện Calc đáp án để tìm ra đáp án

Xem thêm bài viết hay:  Kể một câu chuyện mà em thích nhất trong những truyện đã được học (Dàn ý - 10 mẫu) - Tập làm văn lớp 5

Phương trình tìm ẩn:ADS BY BLUESEEDSCROLL TO CONTINUE WITH CONTENTBài toán tổng quát: Cho phương trình az2+bz+c = 0. Biết phương trình có nghiệm zi = người nào tìm a,b,c …. ?

Phương pháp giải: Mode 2 và tuần tự thay những hệ số ở đáp án vào đề;

sử dụng Mode 5 để giải phương trình nếu như phương trình nào ra nghiệm như đề cho thì đó là đáp án đúng.

Ví dụ: Phương trình z2  + bz + c = 0 nhận z = 1 + i là nghiệm. trị giá của b và c là :

A: b = 3;c=5      B: B = 1; c=3         C: b = 4;c=3         D: b = -2;c =2

Giải: Mode 2 và nhập vào máy tính X2  + BX +C

Calc tuần tự cho những đáp án. Khi ta calc cho B = -2, C = 2, X = 1+i ra kết quả bằng 0, vậy D là đáp án đúng.

D. Tìm số phức thỏa mãn điều kiện phức tạp và tính tổng, tích… Hệ số của số phức

Ngoài cách hỏi trên còn có thể hỏi: Tìm phần thực, phần ảo hay moldun….. của số phức thỏa mãn điều kiện đề bài

Bài toán tổng quát: Cho số phức z = a + bi thỏa mã điều kiện ( phức tạp kèm cả liên hợp…) Tìm số phức z?

Phương pháp giải:

Nhập điều kiện đề cho vào casio. Lưu ý thay z = a + bi và liên hợp của z = a –bi

Calc a = 1000 và b =100

Sau khi ra kết quả là : X + Yi ta sẽ tìm hiểu X và Y theo a và b để được 2 phương trình bậc nhất 2 ẩn để giải tìm ra a và b

Lưu ý: Khi tìm hiểu ưu tiên cho hệ số a nhiều nhất có thể ( chú ý ví dụ )

Sau khi tìm được a, b ta làm nốt yêu cầu của đề.

Ví dụ: Tìm phần ảo của số phức z = a + bi biết (1 + i)2.(2 – i)z = 8 + i + (2 + 2i)z

A:-4     B:4       C: 2     D:-2

Giải: Mode 2 và nhập vào casio (1 + i)2.(2 – i)(A+Bi) – 8 – i – (2 +2i)(A+Bi)

Calc A=1000  và B=100

Ta được kết quả là -208 + 1999i.

tìm hiểu như sau:

Tim so phuc thoa man dieu kien phuc tap va tinh tong tich

E. Tìm tập hợp trình diễn của số phức thỏa mãn điều kiện và hình học số phức:

Bài toán tổng quát: Trên mặt phẳng hệ trục tọa độ Oxy tìm tập hợp trình diễn của số phức z thỏa mã điều kiện…:

Phương pháp giải: Ưu tiên việc sử dụng 2 máy tính để giải

Máy thứ 1 ta nhập điều kiện của đề cho với z và liên hợp z dạng tổng quát

Máy thứ hai tuần tự những đáp án. Ta lấy 2 điểm thuộc những đáp án

Calc 2 điểm vừa tìm vào điều kiện. Cái nào kết quả ra 0 thì đó là đáp án đúng (chú ý xem ví dụ)

Ví dụ: Trên mặt phẳng Oxy tìm tập hợp trình diễn những số phức thỏa mã điều kiện |zi – (2 + i)| = 2

A: x + 2y -1=0        B: (x +1)2 + (y – 2)2 =9

C: (x -1)2  + (y + 2)2=4         D: 3x + 4y -2 =0

Giải: Mode 2 và nhập điều kiện vào casio |(A+Bi)i –(2+i)|-2

Thử đáp án A: Cho y = 0 ta được x = 1 ta calc A = 1 và B = 0 kết quả khác 0. Loại luôn đáp án A

Thử đáp án B: Cho x = -1 ta được y = 5. Calc ra kết quả khác 0. Loại đáp án B

Thử đáp án C: cho x = 1 ta được y = 0 và y = -4 Calc tuần tự đều được kết quả bằng 0. Vậy đáp án đúng là C.

Bản quyền bài viết thuộc THPTSocTrang.Edu.Vn. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: thptsoctrang.edu.vn

Viết một bình luận