CaCO3 + HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

CaCO3 + HCl → CaCl2 + CO2 + H2O được Cmm.edu.vn biên soạn hướng dẫn học sinh viết và cân bằng phản ứng Đá vôi tác dụng với HCl. Hi vọng các em đã biết cách viết phương trình cân bằng, từ đó vận dụng vào giải các dạng bài tập. Xin vui lòng tham khảo.

1. Phương trình CaCO3 thành CO2 . sự phản ứng lại

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

2. Điều kiện để CaCO3 phản ứng với CaCl2

nhiệt độ bình thường

3. Đá vôi tác dụng với HCl có hiện tượng

Đá vôi tan dần, thoát ra khí không màu làm dung dịch sủi bọt

4. Bài tập liên quan

Câu 1. Cặp chất nào sau đây có thể tồn tại trong cùng một dung dịch?

A. KCl và NaOH

B. AgNO3 và NaCl

C. Ba(OH)2 và NaOH

D. CaCO3 và HCl

Câu 2. Phản ứng nào sau đây thu được chất khí?

A. KCl + AgNO3

B. CaCO3 + HCl

C. NaOH + H2SO4

D. BaCl2 + Na2SO4

Câu trả lời là không

Phương trình phản ứng hóa học

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

Câu 3. Cho 10 gam CaCO3 vào dung dịch HCl thì thể tích khí CO2 dư thu được ở dtc là:

A. 11,2 lít

B. 1,12 lít

C. 2,24 lít

D. 22,4 lít

TRẢ LỜI

Số mol CaCO3 = 10 : 100 = 0,1 mol

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

0,1 0,1

→ Vgas = n.22,4 = 0,1.22,4 = 2,24 lít.

Câu 4. Cho dung dịch NaOH vào ống nghiệm đựng dung dịch FeCl3, hiện tượng quan sát được là:

Xem thêm bài viết hay:  Top 2 bài So sánh bát cháo hành trong Chí Phèo và bát cháo cám trong Vợ nhặt hay nhất - Ngữ văn lớp 11

A. Có kết tủa trắng xanh.

B. Có khí bay ra.

C. Có kết tủa đỏ nâu.

D. Có kết tủa trắng.

Đáp án C. 3NaOH + FeCl3 → 3NaCl + Fe(OH)3 (↓ đỏ nâu)

Câu 5. Cho 18,25 gam muối hiđrocacbonat phản ứng hết với dung dịch H2SO4 (dư), thu được dung dịch chứa 15 gam muối sunfat trung hòa. Công thức muối hiđrocacbonat là:

A.KHCO3

B. Mg(HCO3)2

C. NaHCO3

D. Ca(HCO3)2

Câu trả lời là không

Cho công thức của muối bicacbonat: M(HCO3)n

Phương trình hóa học tổng quát:

2M(HCO3)n + nH2SO4 → M2(SO4)n + 2nCO2 + 2nH2O

2 mol 1 mol

Số mol muối hiđrocacbonat là: 18,25/(M+61n)

Số mol muối trung hòa tạo thành là: 15/(2M + 96n)

Theo phương trình hóa học ta có: 18,25/(M+61n) = 2,15/(2M + 96n)

Biến đổi ta được phương trình 3,25M = 39n

Các cặp dung dịch thỏa mãn là: n = 2 và M = 24 (Mg)

Công thức của muối bicacbonat là Mg(HCO3)2.

Câu 6. Cho từ từ 60 ml dung dịch HCl 1M vào 200 ml dung dịch chứa Na2CO3 0,2M và NaOH 0,2M. Sau phản ứng, số mol CO2 thu được là:

A. 0,03

B. 0,01

C. 0,02

D. 0,015

TRẢ LỜI

nHCl = 0,06 (mol)

nNa2CO3 = 0,1.0,2 = 0,04 (mol);

nNaHCO3 = 0,1.0,2 = 0,04 (mol)

Khi cho từ từ H+ vào hỗn hợp CO32- và HCO3- thì xảy ra phản ứng sau:

H+ + CO32- → HCO3– (1)

H+ + HCO3– → CO2 + H2O (2)

=> nCO2(2) = ∑nH+ – nCO32- = 0,06 – 0,04 = 0,02 (mol)

Câu 7. Dẫn V lít (dktc) khí CO2 đi qua 200ml dung dịch Ca(OH)2 1M thu được 12 gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa, lấy dung dịch nước lọc đem đun nóng lại thu được kết tủa nữa. Giá trị của V là:

Xem thêm bài viết hay:  Đóng vai ông họa sĩ kể lại Lặng lẽ Sa Pa

A. 1,344 lít.

B. 6,272 lít.

C. 3,136 lít.

D. 3,136 lít hoặc 6,272 lít.

Câu trả lời là không

Dung dịch sau phản ứng đun nóng tạo thêm kết tủa => sinh ra HCO3–

nCa(OH)2 = 0,2 mol;

nCaCO3 = 12/100 = 0,12 mol

Bảo toàn hệ số Ca:

nCa(OH)2 = nCaCO3 + nCa(HCO3)2

=> nCa(HCO3)2 = 0,2 – 0,12 = 0,08 mol

=> Bảo toàn nguyên tố C: nCO2 = nCaCO3 + 2nCa(HCO3)2 = 0,12 + 0,08.2 = 0,28 mol

=> VCO2 = 0,28.22,4 = 6,272 lít

……………………………………………………

Trên đây Cmm.edu.vn đã giới thiệu đến các bạn phương trình phản ứng CaCO3 + HCl → CaCl2 + CO2 + H2O, giúp các bạn viết và cân bằng phương trình chính xác cũng như giải các câu hỏi củng cố nâng cao. nhiều kỹ năng hơn.

Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, Cmm.edu.vn xin giới thiệu đến các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 9, Giải SBT Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Chuyên đề Hóa học 9. Tài liệu học tập lớp 9 được biên soạn và đăng tải của Cmm.edu.vn.

Ngoài ra, Cmm.edu.vn đã thành lập nhóm chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi vào lớp 9 lên 10. Mời các em tham gia nhóm để các bạn nhận tài liệu mới. tốt nhất.

Bản quyền bài viết thuộc về trường THPT TP Sóc Trăng. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường Cmm.edu.vn (thptsoctrang.edu.vn)

Viết một bình luận