CuO + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

CuO + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O do trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong điều chế là phản ứng khi cho đồng oxit tác dụng với dung dịch axit HNO3 loãng, phản ứng thu được dung dịch muối đồng có màu xanh lam. Tài liệu dưới đây sẽ giúp các bạn viết và cân bằng đúng phương trình phản ứng CuO + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

1. Phương trình phản ứng CuO với HNO3 loãng

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2

2. Điều kiện phản ứng CuO tác dụng với HNO3

Không có

3. Cách tiến hành phản ứng cho CuO tác dụng với HNO3

Cho đồng oxit CuO phản ứng với dung dịch axit nitric HNO3

5. Hiện Tượng Hóa Học

Chất rắn màu đen Đồng II Oxit (CuO) tan dần trong dung dịch axit, sản phẩm là dung dịch màu xanh tạo thành từ muối đồng nitrat

6. Bài tập liên quan

Câu 1. Cho các câu miêu tả sau:

(Đầu tiên). Hòa tan Cu bằng HCl đặc nóng giải phóng H2 . khí ga

(2). Đồng dẫn nhiệt và điện tốt, chỉ kém Ag

(3). Đồng kim loại có thể được hòa tan trong FeCl3. giải pháp

(4). Cu tan được trong dung dịch HCl có mặt O2

(5). Đồng thuộc nhóm kim loại nhẹ (d = 8,98 g/cm3)

(6). Cu2O không tồn tại; Cu2S

Mô tả đúng là:

MỘT.1.

B.2.

C.3.

D.4.

ĐÁP ÁN C

1. Sai vì Cu không phản ứng với HCl.

2. Đúng

3. Đúng, Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2

Xem thêm bài viết hay:  Cảm nhận đoạn trích Nỗi thương mình trong Truyện Kiều – Nguyễn Du

4. Đúng, 2Cu + 4HCl + O2 → 2CuCl2 + 2H2O

5. Sai, đồng thuộc nhóm kim loại nặng

6. Sai, tồn tại 2 chất trên

Câu 2. Đốt cháy 6,58 gam Cu(NO3)2 trong bình kín không có không khí, sau một thời gian thu được 4,96 gam chất rắn và hỗn hợp khí X. Hấp thụ hoàn toàn X vào nước thu được 300 ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH bằng

A.2.

B.3.

C.4.

D.1.

TRẢ LỜI DỄ DÀNG

2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 (4x) + O2 (x mol)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

chất rắn tối thiểu = chất rắn mafter + mgas

→ 6,58 = 4,96 + 46,4x + 32x → x = 0,0075 mol

Dẫn khí X vào nước

O2 (0,0075) + 4NO2 (0,03) + 2H2O → 4HNO3 (0,03 mol)

CM(HNO3) = 0,03 : 0,3 = 0,1 → pH = 1.

Câu 3. Cho các dung dịch: HCl, NaOH đặc, NH3, KCl. Số dung dịch có thể phản ứng với Cu(OH)2 là

MỘT.1.

B.3.

C.2.

D.4.

ĐÁP ÁN C

2HCl + Cu(OH)2 → CuCl2 + 2H2O

4NH3 + Cu(OH)2 → |Cu(NH3)|4(OH)2

Câu 4. Nhúng một thanh Fe có khối lượng 200 gam vào 200 ml dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,2M. Sau một thời gian lấy thanh kim loại ra rửa sạch, sấy khô, cân được 203,44 gam (giả sử các kim loại tạo thành đều bám hết vào thanh Fe). Khối lượng Fe đã phản ứng là

A. 2,16 gam.

B. 0,84 gam.

C. 1,72 gam.

D. 2,80 gam.

TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Fe + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag (1)

0,04 0,04 mol

Xem thêm bài viết hay:  Hóa 8 bài 36: Tính chất hóa học, công thức cấu tạo của Nước H2O và bài tập vận dụng

mincrease (1) = 0,04.108 – 0,02.56 = 3,2 gam

Theo bài ra mKL tăng = 203,44 – 200 = 3,44 gam.

Phản ứng:

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

aa mol

cực tiểu (2) = 64a – 56a = 3,44 – 3,2 → a = 0,03 mol

→ mFe = (0,02 + 0,03).56 = 2,8 gam.

Câu 5. Cho khí CO (dư) đi qua 18,2 gam hỗn hợp CuO và Al2O3 nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 16,6 gam chất rắn. Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là

A. 0,8 gam.

B. 8,0 gam.

C. 2,0 gam.

D. 4,0 gam

Câu trả lời là không

Hỗn hợp CuO và Al2O3 chỉ có CuO phản ứng với CO

phương trình hóa học

CuO + CO → Cu + CO2

aaa mol

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

mđầu rắn + mCO p = msau rắn + mCO2

→ 18,2 + 28x = 16,6 + 44x → a = 0,1 mol

→ mCuO = 0,1.80 = 8 gam.

…………..

>> Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu liên quan

THPT Lê Hồng Phong gửi đến các bạn CuO + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O do trường THPT Lê Hồng Phong biên soạn. Nội dung tài liệu gồm có 5 phần, phần đầu giúp các em hoàn thành phương trình hóa học đã cho, các phần sau bổ sung và mở rộng cho phần cân bằng phản ứng hóa học.

Các bạn cũng có thể tham khảo thêm một số tài liệu liên quan giúp ích trong quá trình học tập như: Giải bài tập Hóa 12 , Giải bài tập Toán lớp 12 , Giải bài tập Vật Lý 12 , ….

Xem thêm bài viết hay:  [Năm 2022] Nghị luận về câu nói Phong cách chính là người xem nhiều nhất

Ngoài ra, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã thành lập nhóm chia sẻ tài liệu ôn thi THPT quốc gia miễn phí trên Facebook: Quyết tâm đỗ Đại học. Mời các em tham gia nhóm, để có thể nhận tài liệu và đề thi. Muộn nhất.

Bản quyền bài viết thuộc về THPT Sóc Trăng.Edu.Vn. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: thptsoctrang.edu.vn

Viết một bình luận