Đề cương ôn thi giữa học kì 2 môn Hóa học 9 năm 2021 – 2022

Đề cương kiểm tra giữa kì 2 môn Hóa học 9 năm 2021 – 2022 là tài liệu cực kỳ hữu ích tổng hợp các dạng bài tập trọng tâm trong chương trình Hóa học 9.

Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Hóa học 9 là tài liệu vô cùng quan trọng giúp các em học tập tốt chuẩn bị cho kì thi giữa học kì 2 sắp tới. Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 9 được biên soạn chi tiết, cụ thể với các dạng bài tập được trình bày khoa học. Trên đây là nội dung chi tiết Đề cương ôn tập Hóa học 9 giữa học kì 2, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Đề cương kiểm tra giữa học kì 2 môn Hóa học 9

Câu 1: Để nhận biết 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đều chứa một chất rắn màu đen là bột than, bột đồng(II) oxit và bột mangan đioxit, ta dùng

A. dung dịch HCl đặc.

B. dung dịch NaCl.

C. dung dịch CuSO4.

D. nước.

Câu 2: Có các khí: H2, O2, CO2, SO2, Cl2. Những khí cùng tồn tại trong bình chứa nơi có nhiệt độ cao mà không xảy ra phản ứng hóa học là:

A. H2, O2, CO2.

B. Cl2, SO2, O2

C. H2, CO2, Cl2.

D. CO2, SO2, H2.

Câu 3: Có các chất bột màu trắng sau: BaCO3, BaCl2, BaSO4. Chỉ dùng dd nào dưới đây hãy phân biệt các chất bột trên?

A. dd HCl

B. dd NaOH.

C. dd Ca(OH)2.

Xem thêm bài viết hay:  Viết đoạn văn nêu cảm nhận của em về nhân vật người mẹ trong văn bản Con gái của mẹ (2 mẫu)

D. dd NaCl.

Câu 4: Cho sơ đồ sau: A, B, C, D (Axit). Các chất A, B, C, D có thể lần lượt là:

AC, CO2, CO, H2CO3.

BS, SO2, SO3, H2SO3.

C, S, SO2, SO3, H2SO4.

D. N2, N2O, NO, HNO2.

…………..

MỨC ĐỘ SỬ DỤNG

Câu 18: Để đốt cháy hoàn toàn 5 gam nguyên tố R cần vừa đủ 3,5 lít khí oxi (đktc). Vậy phần tử R là

A. Cacbon.

B. Đồng.

C. Lưu huỳnh.

D. Nhôm.

Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn một phi kim X trong bình đựng oxi dư. Kết thúc phản ứng thu được một oxit mà oxi chiếm 56,338% theo khối lượng. Công thức oxit thu được là

A.SO2.

B. CO2.

C. P2O5.

D. NO2.

Câu 20: Nhiệt phân hoàn toàn x gam Fe(OH)3 đến khối lượng không đổi thu được 24 gam chất rắn. giá trị của x

A. 16,05.

B. 32.10.

C. 48,15.

D. 72,25.

Câu 21 Nhiệt phân hoàn toàn 12,25 gam KClO3. Thể tích khí O2 (dktc) thu được là

A. 1,12 lít.

B. 2,24 lít.

C. 3,36 lít.

D. 4,48 lít.

Câu 22: Nhiệt phân hoàn toàn 55,3 gam KMnO4 thu được V lít khí O2 (dktc). giá trị của V là

A. 7,84.

B. 3,36.

C. 3,92.

D. 6,72.

Câu 23: Nhiệt phân hoàn toàn 17 gam NaNO3, thu được V lít khí (đkc). giá trị của V là

A. 2,24

B. 1,12 .

C. 3,36.

D. 4,48.

Câu 24: Nhiệt phân hoàn toàn 22,2 gam Mg(NO3)2, thu được V lít khí (đktc). giá trị của V là

A. 1,68.

Xem thêm bài viết hay:  Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 6 năm 2021 – 2022 (Sách mới)

B. 6,72.

C. 8,4.

D. 10,8.

Câu 25: Nhiệt phân hoàn toàn m gam Cu(NO3)2, thu được 0,56 lít hỗn hợp khí X (dktc) và chất rắn Y. Giá trị của m là:

MỘT.4.

B.2.

C. 9,4.

D. 1,88.

Câu 26: Để điều chế 5,6 gam canxi oxit cần nhiệt phân bao nhiêu gam CaCO3?

10 gam.

B. 100 gam.

C.50 gam.

D. 5 gam.

Câu 27: Nung 3 tạ đá vôi (CaCO3) chứa 20% tạp chất. Khối lượng vôi sống (CaO) thu được là

A. 1,34 tạ.

B. 1,42 tạ.

C. 1,46 tạ.

D. 1,47 tạ.

Câu 28: Nung hoàn toàn hỗn hợp 2 muối CaCO3 và MgCO3 thu được 76 gam hai oxit và 33,6 lít khí CO2 (đkc). Khối lượng của hỗn hợp muối ban đầu là

A. 142 gam.

B. 124 gam.

C.141 gam.

D. 140 gam.

Câu 29: X là nguyên tố phi kim có hóa trị III trong hợp chất với khí hiđro. Thành phần phần trăm khối lượng của hiđro trong hợp chất là 17,65%. X là thừa số

AC

BN

CS

ĐP

Câu 30: R là nguyên tố phi kim, hợp chất của R với hiđro có công thức chung là RH2 chứa 5,88% H theo khối lượng. R là hệ số

AC

BN

CP

ĐS

Câu 31: Nguyên tố R tạo thành hợp chất khí với hiđro có công thức hóa học chung là RH4, trong đó hiđro chiếm 25% khối lượng. R là

A. lưu huỳnh.

B. photpho.

C. cacbon.

D. silic.

Câu 32: Một hợp chất khí của R với hiđro có công thức RH3. Trong đó R chiếm 91,1765% theo khối lượng. Yếu tố R thuộc về giai đoạn và nhóm nào?

Xem thêm bài viết hay:  Bài 1 trang 130 SGK Ngữ văn 9 tập 2

A. Chu kỳ 2, nhóm III.

B. Chu kỳ 3, nhóm V.

C. Chu kỳ 3, nhóm VI.

D. Chu kỳ 2, nhóm II.

Câu 33: Trong một hợp chất khí với oxi của nguyên tố X có hóa trị IV, oxi chiếm 50% về khối lượng. nhân tố X là

AC

BH

CS

ĐP

Câu 34: Đốt cháy 3,4 gam khí X thu được 2,24 lít khí SO2 và 1,8 gam H2O. Công thức hóa học của X là

A. H2S.

B. CH4.

C.PH3.

D. NH3.

…………………….

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung Đề cương giữa học kì 2 Hóa học 9

Bản quyền bài viết thuộc về THPT Sóc Trăng.Edu.Vn. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: thptsoctrang.edu.vn

Viết một bình luận