Định luật 1 2 3 Newton: nội dung, công thức và ý nghĩa

Định luật 1 2 3 Newton: nội dung, công thức và ý nghĩa

Newton là một nhà vật lý và toán học người Anh, được biết đến như là người sáng lập ra vật lý cổ điển. Thầy đã tìm ra 3 định luật Newton mà hôm nay chúng ta sẽ học, đặc biệt chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về định luật 1 2 3 Newton vì đây là một trong những định luật quan trọng xuất hiện trong hầu hết các bài toán vật lý lớp 10.

1 định luật newton

nội dung luật

Định luật đầu tiên của Newton còn được gọi là định luật quán tính.

Định luật quán tính đề cập đến xu hướng của một vật thể giữ nguyên trạng thái chuyển động, được đặc trưng bởi vectơ vận tốc tức thời.

Nội dung của định luật: nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của một lực tổng hợp bằng không thì vật đang đứng yên sẽ đứng yên mãi mãi, còn một vật đang chuyển động sẽ chuyển động. thẳng luôn.

+ Lực không phải là nguyên nhân chủ yếu gây ra chuyển động của vật, ở đây lực chỉ là nguyên nhân làm biến đổi chuyển động của vật.

Ý nghĩa của định luật 1 Newton

– Mọi vật đều có khả năng bảo toàn vectơ vận tốc tức thời gọi là quán tính, quán tính có 2 biểu hiện:

+ xu hướng giữ nguyên trạng thái v =0 → Tính i

+ xu hướng đi thẳng → Tính động lượng

– Định luật I Newton là định luật bảo toàn vectơ vận tốc tức thời của vật nên còn được gọi là định luật quán tính.

– Chuyển động của một vật không chịu tác dụng của lực gọi là chuyển động theo quán tính.

định luật 2 newton

nội dung luật

Nội dung định luật: Vectơ gia tốc của một vật luôn cùng hướng với hợp lực tác dụng vào vật. Độ lớn của vectơ gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của vectơ lực tác dụng vào vật và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.

Xem thêm bài viết hay:  Cảm nhận khổ thơ 1 bài Vội vàng (Xuân Diệu)

Công thức định luật 2 Newton

– Sự biểu lộ:1 8

– Độ lớn của lực: F = ma

+ Lực tác dụng lên một vật có khối lượng m gây cho vật đó gia tốc a bằng tích ma

– Vị trí của lực: Vị trí mà lực tác dụng lên vật.

– Phương và chiều của lực: Là phương và chiều của gia tốc mà lực gây ra cho vật

– khái niệm về đơn vị lực: 1N là lực truyền cho vật có khối lượng 1kg gia tốc 1m/s^2

Ý nghĩa của định luật 2 Newton

Định luật II Newton có nhiều ý nghĩa thực tiễn

– Ứng dụng trong ngành chế tạo máy móc, công cụ với khối lượng vừa phải

– Giảm ma sát khi cần thiết

định luật 3 newton

nội dung luật

Nội dung định luật: Khi vật A tác dụng lực lên vật B thì vật B cũng tác dụng lực lên vật A cùng phương nhưng ngược chiều.

Công thức định luật 3 Newton

– Sự biểu lộ:

2 3

– Lực và phản lực:

Trong tương tác giữa hai vật, một lực gọi là lực tác dụng, lực kia gọi là phản lực

+ Tính năng:

  • Luôn xuất hiện cùng lúc
  • Là hai thế lực đối lập
  • Không cân bằng nhau vì đặt trên hai vật khác nhau

Bài tập áp dụng

Nhiều lựa chọn:

Câu 1: chọn câu đúng Cặp “lực và phản lực” trong định luật III Newton: A. tác dụng lên cùng một vật. B. tác dụng lên hai vật khác nhau.C. không bằng nhau về độ lớn. D. bằng nhau về độ lớn nhưng không cùng giá.

Đáp án: BỎ

Câu 2: Chọn phát biểu đúng.A. Nếu không có lực tác dụng lên vật thì vật không chuyển động được. B. Lực tác dụng luôn cùng chiều với chiều biến dạng.C. Vật luôn chuyển động cùng chiều của lực tác dụng.D. Nếu có lực tác dụng vào vật thì vectơ vận tốc tức thời của vật bị thay đổi

Xem thêm bài viết hay:  Dàn ý nghị luận về tác hại của tệ nạn với đời sống con người

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 3: Vật nào sau đây chuyển động theo quán tính? A. Vật chuyển động tròn đều .B. Vật chuyển động thẳng đều.C. Một vật rơi tự do từ độ cao không ma sát.D. Vật chuyển động khi mọi lực tác dụng lên vật mất đi

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 4: Chọn phát biểu đúng nhất .A. Vectơ lực tác dụng lên vật có phương trùng với phương chuyển động của vật. B. Chiều của vectơ lực tác dụng lên vật trùng với chiều biến dạng của vật.C. Hướng của lực trùng với hướng của gia tốc mà lực truyền cho vật.D. Lực tác dụng lên một vật chuyển động thẳng đều có độ lớn không đổi.

Trả lời:

Câu 5: Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Nếu không có lực tác dụng thì vật phải đứng yên. B. Một vật chuyển động được là do có lực tác dụng vào nó. C. Khi véc tơ vận tốc tức thời của một vật thay đổi thì phải có một lực tác dụng vào vật.D. Khi không còn lực tác dụng vào vật nữa thì vật đang chuyển động sẽ lập tức dừng lại.

Trả lời:

Câu 6: Một vật có khối lượng 2kg chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ. Vật đi được quãng đường 200cm trong 2s. Độ lớn hợp lực tác dụng lên nó là: A. 4N B. 1N C. 2N D. 100N

Trả lời:

Câu 7: Chọn phát biểu đúng. Người ta dùng búa để đóng một chiếc đinh vào một khối gỗ: A. Lực của búa tác dụng lên đinh lớn hơn lực của đinh tác dụng lên búa.B. Lực của búa tác dụng vào đinh bằng lực của đinh tác dụng vào búa.C. Lực của búa tác dụng lên đinh nhỏ hơn lực đinh tác dụng vào búa.D. Tuỳ theo độ dịch chuyển của đinh nhiều hay ít mà lực do đinh tác dụng lên búa lớn hay nhỏ hơn lực do búa tác dụng lên đinh.

Xem thêm bài viết hay:  Dàn ý Ý nghĩa câu ca dao Một cây làm chẳng nên non, Ba cây hay nhất (4 mẫu)

Đáp án: BỎ

Câu 8: Một quả bóng khối lượng 500g bay với vận tốc tức thời 72km/h đến đập vuông góc vào một bức tường rồi bật trở lại cùng phương với vận tốc tức thời 54km/h. Thời gian va chạm là 0,05s. Tính lực của quả bóng tác dụng lên tường

A. 700N B 550N C 450N D. 350N

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 9: Một lực tổng hợp có độ lớn 2N tác dụng vào một vật có khối lượng 2kg lúc đầu đang đứng yên trong thời gian 2s. Quãng đường vật đi được trong thời gian đó là: A. 8m B. 2m C. 1m D. 4m

Đáp án: BỎ

Câu 10: Một quả bóng có khối lượng 500g đang nằm trên mặt đất thì được tác dụng một lực 200N. Nếu thời gian quả bóng tiếp xúc với chân là 0,02s thì quả bóng bay đi với vận tốc bằng: A. 0,008m/s B. 2m/s C. 8m/s D. 0,8m/s

Trả lời:

Trong 3 định luật Newton chúng ta cần chú ý đến công thức của định luật 2 Newton vì những bài tập dạng này các em hay gặp sẽ thường liên hệ đến công thức này, và áp dụng vào một số bài tập thực tế khó hơn. Để không bị bối rối trong những tình huống tương tự, bạn nên luyện tập thật nhiều để biến hóa linh hoạt. Chúc may mắn với các nghiên cứu của bạn.

Bản quyền bài viết thuộc về THPT Sóc Trăng.Edu.Vn. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: thptsoctrang.edu.vn

Viết một bình luận