Hóa học 8 Bài 11: Bài tập tành 2 – Giải bài tập SGK Hóa học 8 Bài 11

Giáo án Hóa học 8 bài 11: Bài tập 2 do trường THPT Lê Hồng Phong biên soạn hi vọng sẽ cung cấp những tài liệu hữu ích giúp các em học sinh nắm vững kiến ​​thức bài học và đạt kết quả tốt trong các bài kiểm tra, bài thi trên lớp.

Giải bài tập SGK Hóa học 8 bài 11

Bài 1 (trang 41 SGK Hóa học 8)

Tính hóa trị của đồng Cu, photpho P, silic Si, sắt Fe trong các công thức hóa học sau: Cu(OH)2, PCl5, SiO2, Fe(NO3)3.

Biết rằng các nhóm (OH), (NO3), Cl đều có hóa trị I.

Câu trả lời:

Gọi hóa trị của các chất cần tính là a. Chúng ta có:

– Cu(OH)2 1.a = I x 2 a = II

Hay Cu có hóa trị II.

– PCl5 1.a = I x 5 a = V

Hay P có hóa trị V.

– SiO2 1.a = II x 2 a = IV

Hoặc Si có hóa trị IV.

– Fe(NO3)3 1.a = I x 3 a = III

Hay Fe có hóa trị III.

Bài 2 (trang 41 SGK Hóa học 8)

Cho công thức hóa học của hợp chất của nguyên tố X với O và hợp chất của nguyên tố Y với H như sau (X, Y là các nguyên tố nhất định): XO, YH3.

Chọn công thức hóa học đúng của hợp chất X với Y trong các công thức sau:

A. XY3.

B. X3Y.

C.X2Y3.

D.X3Y2.

E. XY.

Câu trả lời:

* Gọi hóa trị của X trong công thức là một

Theo quy tắc hóa trị ta có: a.1 = II.1 ⇒ a = II

⇒X có hóa trị II

* Gọi hóa trị của Y trong công thức bài 2 trang 41 SGK 8 1 là B

Theo quy tắc hóa trị ta có: b.1 = I.3 b = 3

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích hình tượng ông lão trong truyện ngắn Ông già và biển cả hay nhất (3 mẫu)

⇒Y có hóa trị III

* Hợp chất X(II) và Y(III) có công thức chung là bài 2 trang 41 SGK 8 2

Theo quy tắc hóa trị ta có: II.x = III.y ⇒ bài 8 trang 38 SGK 8 1 2 ⇒ x = 3, y = 2

⇒ Công thức là X3Y2. TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài 3 (trang 41 SGK Hóa học 8)

Theo hóa trị của sắt trong hợp chất có công thức hóa học Fe2O3, hãy chọn công thức hóa học đúng trong số các công thức hợp chất sau mà phân tử Fe liên kết với (SO4) hóa trị (II):

A. FeSO4.

B. Fe2SO4.

C. Fe2(SO4)2.

D. Fe2(SO4)3.

E. Fe3(SO4)2.

Câu trả lời:

* Gọi hóa trị của Fe trong công thức bài 3 trang 41 sgk 8 là một.

Theo quy tắc hóa trị ta có: a.2 = II.3 ⇒ a = III ⇒ Fe có hóa trị III

* Dạng chung của Fe(III) và nhóm SO4 hoá trị (II) là bài 3 trang 41 SGK 8 1

Theo quy tắc cộng hóa trị ta có: III.x = II. y bài 3 trang 41 SGK 8 2 chọn x = 2, y = 3

⇒ Công thức hóa học là Fe2(SO4)3

TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Bài 4 (trang 41 SGK Hóa học 8)

Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của hợp chất có các nguyên tố gồm kali K(I), bari Ba(II), nhôm Al(III) liên kết với:

a) Cl.

b) Nhóm (SO4).

Câu trả lời:

a) * Gọi công thức hóa học chung của K(I) và Cl(I) là Lời giải Bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8

Theo quy tắc hóa trị ta có:

bài 4 trang 41 SGK 8 20

Vậy công thức của KxCly là KCl

Phân tử khối : 39 + 35,5 = 74,5 đvC

* Gọi công thức hóa học chung của Ba(II) và Cl(I) bài 4 trang 41 SGK 8 2

bài 4 trang 41 SGK 8 21

Vậy công thức hóa học của BaxCly là BaCl2

Xem thêm bài viết hay:  Tổng hợp Sơ đồ tư duy môn Ngữ văn lớp 10 dễ nhớ, hay nhất

Phân tử khối : 137 + 35,5 x 2 = 208 đvC

* Gọi công thức hóa học chung của Al(III) và Cl(I) bài 4 trang 41 SGK 8 4

bài 4 trang 41 SGK 8 22

Vậy công thức của AlxCly là AlCl3

Phân tử khối : 27 + 35,5 x 3 = 133,5 đvC

b) * Gọi công thức hóa học chung của K(I) và SO4(II) là bài 4 trang 41 SGK 8 6

bài 4 trang 41 SGK 8 23

Vậy công thức của Kx(SO4)y là K2SO4

Phân tử khối : 39,2 + 32 + 16 x 4 = 174 đvC

* Gọi công thức hóa học chung của Ba(II) và SO4(II) bài 4 trang 41 SGK 8 8

bài 4 trang 41 SGK 8 24

Vậy công thức của Bax(SO4)y là BaSO4

Phân tử khối : 137 + 32 + 16 x 4 = 233 đvC

* Gọi công thức hóa học chung của Al(III) và SO4(II) bài 4 trang 41 SGK 8 10

bài 4 trang 41 SGK 8 25

Vậy công thức của Alx(SO4)y là Al2(SO4)3

Phân tử khối : 27,2 + (32 + 16 x 4).3 = 342 đvC

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 11 (có đáp án)

Câu 1: Công thức hóa học nào đúng?

A. KCl, AlO, S

B. Na, BaO, CuSO4

C. BaSO4, CO, BaOH

D. SO42-, Cu, Mg

Câu 2: Từ công thức KMnO4 ta biết được thông tin gì?

A. Trong phân tử có 4 nguyên tử O2

B. Hợp chất tạo bởi K, O, Mn. các nhân tố

C. Phân tử khối là 99 đvC

D. Tất cả các đáp án

Câu 3: Cho hóa trị của P trong P2O3

A. III

B. RÚT

C. IV

D. II

Câu 4: Cho chất X có phân tử khối bằng 44 đvC được tạo nên từ các nguyên tố C và O. Biết %mc= 27,27%. Xác định công thức

A.CO

B. CO2

C. CO3

D.C2O

Câu 5: Xác định hóa trị của C trong các hợp chất sau: CO, CH4, CO2

A. II, IV, IV

B. II, III, VŨ

C. III, V, IV

Xem thêm bài viết hay:  Đoạn trích người nào đã đặt tên cho dòng sông

D. I, II, III

Câu 6: chọn câu đúng

A. Hóa trị của C trong CO là IV

B. Quy tắc hóa trị xa=yb

C. CTHH có 2 nghĩa

D. Tất cả các đáp án

Câu 7: Cho công thức sau CH3COONa. Tính %mNa

A. %mNa=29,27%

B. %mNa=3,66%

C. %mNa=28,049%

D. %mNa=39%

Câu 8: 3Cl2 nghĩa là gì?

A. 3 phân tử clo

B. 3 nguyên tử clo

C. Clo có hóa trị III

D. Tất cả các đáp án

Câu 9: chọn câu sai

A. Có 3 nghĩa của thuật ngữ

B. Công thức của kẽm clorua là ZnCl2

C. Axit sunfuric HSO4

D. KCl là hợp chất vô sinh

Giải: công thức đúng là H2SO4

Câu 10: Viết công thức hóa học chứa 1 nguyên tử O, 3 nguyên tử C và 8 H . nguyên tử

A. C3H8O

B. CHO

C. C3HO

Trả lời:

1. XÓA 2.BỎ 3.A 4.BỎ 5.A
6. BỎ 7.C 8.A 9C 10.A

*********************

Trên đây là nội dung Giáo án Hóa học 8 bài 11: Bài tập 2 do trường THPT Lê Hồng Phong soạn bao gồm lý thuyết, các bài giải bài tập và câu hỏi trắc nghiệm có đầy đủ đáp án. Chúc các em nắm vững kiến ​​thức bài tập 2. Chúc các em học tập tốt và luôn đạt điểm cao trong các bài thi trên lớp.

Người viết: THPT Lê Hồng Phong

Chuyên mục: Hóa Học 8

Bản quyền bài viết thuộc về trường THPT Lê Hồng Phong. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://c3lehongphonghp.edu.vn

Hóa Học 8 Bài 11: Bài tập 2 – Giải bài tập SGK Hóa Học 8 Bài 11

Viết một bình luận