Hóa học 8 Bài 20: Tỉ khối của chất khí – Giải bài tập SGK Hóa học 8 Bài 20

Hóa học 8 bài 20: Khối lượng riêng của chất khí được các thầy cô giáo tại Cmm.edu.vn biên soạn hi vọng đã cung cấp những tài liệu hữu ích giúp các em học sinh nắm vững kiến ​​thức bài học và đạt kết quả tốt trong các bài thi, bài làm. xét trên lớp.

Tóm tắt lý thuyết Hóa học 8 bài 20

Khối lượng riêng của chất khí

Một. Khí A với khí B

dùng để so sánh khí A nhẹ hơn hay nặng hơn khí B bao nhiêu lần

Ký hiệu dA/B

Cách tính dA/B =

Khi dA/B > 1 khí A nặng hơn khí B

dA/B = 1 khí A bằng khí B

dA/B < 1 khí A nhẹ hơn khí B

b. Khí A với không khí

Tương tự như phần a. Không khí đóng vai trò là khí B với Mkk = 29(g/mol)

Ký hiệu dA/kk

Ví dụ

So sánh oxi với không khí

hoa ly 8 bai 20 chat khi 1 ⇒ Oxi nặng gấp 32/29 lần không khí

Giải bài tập SGK Hóa học 8 bài 20

Bài 1 (trang 69 SGK Hóa 8)

Có các khí sau: N2, O2, Cl2, CO, SO2.

Vui lòng cho biết:

a) Những khí nào nặng hơn hay nhẹ hơn hiđro và nặng hơn hay nhẹ hơn bao nhiêu lần?

b) Những khí nào nặng hơn hay nhẹ hơn không khí và nặng hơn hay nhẹ hơn bao nhiêu lần?

Câu trả lời:

a) Nhận xét: Trong các khí thì hiđro nhẹ nhất MH2 = 2g/mol nên các khí đều nặng hơn hiđro. Chúng ta có:

dN2/H2 = 28 : 2 = 14 lần.

dO2/H2 = 32 : 2 = 16 lần.

dCl2/H2 = 71 : 2 = 35,5 lần.

dCO/H2 = 28 : 2 = 14 lần.

dSO2/H2 = 64 : 2 = 32 lần.

b) dN2/kk = 28/29 0,966 (Nitơ nhẹ hơn không khí và bằng 0,965 lần không khí)

Xem thêm bài viết hay:  Thuyết minh về một phiên chợ quê Việt Nam

dO2/kk = 32/29 ≈ 1,103 (Oxi nặng hơn không khí 1,103 lần)

dCl2/kk = 71/29 ≈ 2,448 (clo nặng hơn không khí 2,448 lần)

dCO/kk = 28/29 ≈ 0,966 (CO nhẹ hơn không khí và bằng 0,965 lần không khí)

dSO2/kk = 64/29 ≈ 2,207 (SO2 nặng hơn không khí 2,207 lần)

Bài 2 (trang 69 SGK Hóa 8)

Tìm khối lượng mol của các khí này:

a) Khối lượng riêng của oxi là: 1,375 ; 0,0625.

b) Khối lượng riêng đối với không khí là: 2,207; 1.172.

Câu trả lời:

Khối lượng mol của các khí đã cho:

a) dX/O2 = bài 2 trang 69 sgk hoa 8 1 = 1,375 ⇒ MX = 1,375 x 32 = 44 g/mol;

dY/O2 = bài 2 trang 69 sgk hoa 8 2 = 0,0625 ⇒ MY = 0,0625 x 32 = 2 g/mol.

b) dX/kk = bài 2 trang 69 sgk hoa 8 3 = 2,207 ⇒ MX = 29 x 2,207 = 64 g/mol;

dY/kk = bài 2 trang 69 SGK hoa 8 4 = 1,172 ⇒ MY = 29 x 1,172 = 34 g/mol.

Bài 3 (trang 69 SGK Hóa 8)

Những khí nào có thể được thu vào bình (từ thí nghiệm trong phòng thí nghiệm) hiđro, clo, cacbon đioxit, metan bằng cách:

a) Đặt bình thẳng đứng.

b) Đặt úp bình xuống.

giải thích việc làm này?

Câu trả lời:

Chúng ta có:

bài 3 trang 69 sgk 8 sua1

a) Úp ngược bình thu được các khí có khối lượng riêng lớn hơn 1 . Cho không khí

– Khí clo nặng gấp 2,45 lần không khí

– Khí cacbonic nặng gấp 1,52 lần không khí

b) Úp ngược bình thu được các khí còn lại có khối lượng riêng đối với không khí nhỏ hơn 1 là:

– Khí hiđro nhẹ hơn không khí và bằng 0,07 lần không khí

– Metan CH4 nhẹ hơn không khí và bằng 0,55 lần so với không khí.

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 20 (Có đáp án)

Câu 1: Khí nào sau đây nặng nhất?

Xem thêm bài viết hay:  Giải thích Ý nghĩa bài ca dao Cày đồng đang buổi ban trưa hay nhất (dàn ý - 4 mẫu) - Ngữ văn lớp 8

A.CH4

B. CO2

C.N2

D. H2

Câu trả lời

Đáp án: BỎ

dCO2/kk = 1,5 (1), dCH4/kk = 0,55; dN2/kk = 0,96; dH2/kk = 0,07

Ta thấy dCO2/kk lớn nhất nên CO2 nặng nhất

Câu 2: Khí A có dA/kk > 1 là khí nào?

A. H2

B.N2

C.O2

D. NH3

Câu trả lời

Trả lời:

Vì dO2 = 32/29 > 1

Câu 3: Có thể thu N2 bằng cách nào?

A. Đặt bình thẳng đứng

B. Đặt úp bình xuống

C. Đặt bình nằm ngang

D. Cách nào cũng được

Câu trả lời

Đáp án: BỎ

Vì dN2/kk= 28/29 < 1 → N2 nhẹ hơn không khí

Câu 4: Cho X có dX/kk = 1,52. Biết khí đó có 2 nguyên tố Nitơ

A.CO

B. KHÔNG

C. N2O

D.N2

Câu trả lời

Trả lời:

Có 2 nguyên tố Nitơ nên đáp án có thể là c hoặc d.

Tính dN2O/kk = 1,52

Câu 5: Muốn biết khí A nặng/nhẹ hơn khí B có bao nhiêu cách?

MỘT.1

B. 2

c.3

mất 4

Câu trả lời

Đáp án: BỎ

Có 2 cách:

+ so sánh Mỹ

+ so sánh dA/kk với dB/kk

Câu 6: Trong các khí sau, số khí nhẹ hơn không khí là: CO2, H2O, N2, H2, SO2

A. 5

B 4

c.3

mất 2

Câu trả lời

Trả lời:

Số khí nhẹ hơn không khí là: H2O, N2, H2

Câu 7: Trong các khí sau, số khí nặng hơn không khí là: CO2, H2O, N2, H2, SO2, N2O

MỘT.1

B. 3

C. 4

mất 5

Câu trả lời

Đáp án: BỎ

Số khí nặng hơn không khí là: CO2, SO2, N2O

Câu 8: Khí SO2 nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?

Xem thêm bài viết hay:  Dàn ý phân tích nhân vật ông Sáu trong Chiếc lược ngà (30 bài văn mẫu)

A. Nặng hơn không khí 2,2 lần

B. nhẹ hơn không khí 3 lần

C. Nặng hơn không khí 2,4 lần

D. nhẹ hơn không khí 2 lần

Câu trả lời

Trả lời: A

dSO2/kk = 64/29 = 2,2 > 1 nên SO2 nặng hơn không khí 2,2 lần

Câu 9: Khí N2 nặng hay nhẹ hơn khí O2. khí ga

A. N2 nặng hơn O2 1,75 lần

B. O2 nặng hơn N2 1,75 lần

C. N2 = O2

D. Chưa đủ điều kiện kết luận

Câu trả lời

Đáp án: BỎ

dO2/N2 = 32/28 = 1,75 > 1 nên khí oxi nặng gấp 1,75 lần khí nitơ

Câu 10: Cho CO2, H2O, N2, H2, SO2, N2O, CH4, NH3. Khí thu được khi để yên bình là

A. CO2, CH4, NH3

B. CO2, H2O, CH4, NH3

C. CO2, SO2, N2O

D. N2, H2, SO2, N2O, CH4, NH3

Câu trả lời

Trả lời:

Vì tỉ khối của 3 khí CO2, SO2, N2O so với không khí đều lớn hơn 1 nên bình thu được

*********************

Trên đây là nội dung Giáo án Hóa học 8 bài 20: Khối lượng riêng của chất khí được các giáo viên tại Cmm.edu.vn soạn bao gồm lý thuyết, bài giải và câu hỏi trắc nghiệm có đầy đủ đáp án. Hi vọng các bạn sẽ nắm vững kiến ​​thức về Khối lượng riêng của chất khí. Chúc các em học tập tốt và luôn đạt điểm cao trong các bài kiểm tra trên lớp.

Biên tập: Trương Cmm.edu.vn

Chuyên mục: Hóa Học 8

Bản quyền bài viết thuộc về trường THPT TP Sóc Trăng. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường Cmm.edu.vn (thptsoctrang.edu.vn)

Viết một bình luận