Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục tiểu học mới 2023

Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục tiểu học là gì? Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục tiểu học mới nhất năm 2023 được thực hiện như thế nào? Công ty luật Minh Khuê sẽ giải đáp thắc mắc trên trong bài tư vấn sau:

1. Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục tiểu học là gì?

Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục tiểu học là mẫu bảng tổng hợp toàn bộ kết quả học tập cũng như đánh giá của giáo viên đối với học sinh tiểu học qua các học kỳ, năm học. Từ đó giúp giáo viên thống kê danh sách, tổng hợp kết quả học tập của học sinh dễ dàng hơn. Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá bao gồm 6 mẫu và được phân chia theo từng mẫu cho từng lớp từ lớp 1 đến lớp 5. Các thầy cô giáo tùy theo lớp mình phụ trách mà lựa chọn các mẫu bảng tổng hợp phù hợp. kết quả đánh giá giáo dục tiểu học phù hợp để nhận xét toàn diện về quá trình học tập của học sinh.

Trong quá trình tổng hợp, mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục tiểu học của các lớp phải đảm bảo về mặt nội dung như: phần tên bài, phần môn học và giáo dục, nội dung năng lực, phẩm chất. chất lượng, phần thưởng hoàn thành chương trình lớp học, lên lớp và cuối cùng là nội dung ghi chú.

Bạn đang xem bài viết: Mẫu tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục tiểu học mới 2023

Ngoài mẫu tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục tiểu học, quý thầy cô có thể tham khảo thêm mẫu biên bản bàn giao hoạt động hè tại địa phương để sử dụng ngay khi cần. Toàn bộ nội dung của mẫu biên bản bàn giao học sinh về địa phương sinh hoạt hè được trình bày rất khoa học, đầy đủ, rất thuận tiện cho quý thầy cô.

Nội dung mẫu bảng tổng hợp đánh giá giáo dục tiểu học được cập nhật chi tiết miễn phí, nếu bạn đọc quan tâm có thể tải mẫu bảng tổng hợp này về máy để sử dụng và mang lại hiệu quả cao trong quá trình học tập. tổng hợp kết quả đánh giá.

Trong quá trình làm việc, quý thầy cô có thể tham khảo mẫu thời khóa biểu giáo viên để sử dụng ngay vào việc ghi chép, đánh giá các tiết học mà mình dự giờ trong năm học, trong mẫu thời khóa biểu. Các tiêu chí chấm điểm và thang điểm được phân chia và trình bày rất rõ ràng, giúp giáo viên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích bài thơ Thương vợ của Trần Tế Xương hay nhất (4 mẫu)

2. Một số mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục tiểu học

2.1. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục giữa học kỳ 1, 2, 3

2.2. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục cuối học kỳ I, II, III

2 2 .  hình chụp

2.3. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục cuối năm học lớp 1, 2, 3

ảnh 2 3

2.4. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục giữa học kỳ I lớp 4, 5

2 4 .  hình chụp

2.5. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục cuối học kì I lớp 4, lớp 5

ảnh 2 5

2.6. Tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục cuối năm học lớp 4, lớp 5

ảnh 2 6

Các bạn có thể tải tất cả các biểu mẫu trên tại: Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục tiểu học

3. Hướng dẫn ghi bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp tiểu học

Đầu tiên, phần tiêu đề

Điền đủ thông tin vào chỗ trống, trong đó đối với các mẫu 1, 4, 7 cần ghi thời gian đánh giá giữa học kỳ I hoặc giữa học kỳ II.

Thứ hai, mục “Các môn học và hoạt động giáo dục”

– Đối với dạng 1 và 4: Tại cột tương ứng với từng môn học hoặc hoạt động giáo dục: ghi ký hiệu T nếu học sinh đạt mức “Hoàn thành tốt”, H nếu học sinh đạt mức “Hoàn thành” hoặc C nếu học sinh ở mức “Chưa hoàn thành”.

– Đối với Mẫu 2 đến Mẫu 9:

+ Tại cột “Mức đạt” tương ứng với từng môn học hoặc hoạt động giáo dục: ghi ký hiệu T nếu học sinh đạt mức “Hoàn thành tốt”, H nếu học sinh đạt mức “Hoàn thành” hoặc C nếu là học sinh ở mức “Không hoàn thành”.

+ Cột “Điểm KKTK” đối với môn học phải rà soát định kỳ: ghi điểm của đợt rà soát; Đối với học sinh được phúc khảo, ghi điểm của bài kiểm tra vừa rồi.

Thứ ba, phần “Phẩm chất chính” và “năng lực cốt lõi”

Tại cột tương ứng với từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi (năng lực chung và năng lực riêng): ghi ký hiệu T nếu học sinh đạt mức “Tốt”, T nếu học sinh đạt mức “Đạt”. hoặc C nếu học sinh ở mức “Cần quyết tâm”.

Xem thêm bài viết hay:  Viết bài văn kể về một sự việc có thật liên quan tới nhân vật hoặc sự kiện lịch sử mà em có dịp tìm hiểu

Thứ tư, mục “Đánh giá chất lượng giáo dục”, “Khen thưởng”, “Hoàn thành chương trình lớp học”, “Xếp loại tốt” (tại các biểu mẫu 3, 5 và 9)

Đánh dấu “X” vào các ô tương ứng với cấp học của từng học sinh và đối với từng học sinh được khen thưởng, hoàn thành chương trình lớp học, lên lớp.

Thứ năm, phần “Ghi chú”

Tại đây, giáo viên có thể ghi những ghi chú đặc biệt (nếu có). Ví dụ: học sinh ưu tiên; học sinh khuyết tật;…

4. Quy định về tổng hợp, đánh giá kết quả giáo dục tiểu học

Tổng hợp và đánh giá kết quả giáo dục tiểu học được quy định cụ thể tại Thông tư 27/2020TT-BGDĐT ngày 04/09/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học

Vào các thời điểm như giữa học kỳ I, cuối học kỳ I, giữa học kỳ II, cuối năm học, giáo viên bộ môn sẽ căn cứ vào quy trình đánh giá thường xuyên và mức độ đạt được của đánh giá định kỳ. của môn học. các môn học, hoạt động giáo dục để tổng hợp và ghi kết quả đánh giá giáo dục của từng học sinh vào bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp. Sau đó, giáo viên chủ nhiệm căn cứ vào kết quả đánh giá thường xuyên và mức độ đạt được từ đánh giá định kỳ về từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi của từng học sinh để tổng hợp, ghi kết quả đánh giá. giáo dục của học sinh vào bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp.

Cuối năm học, căn cứ vào quá trình tổng hợp kết quả đánh giá kết quả học tập từng môn học, hoạt động giáo dục, từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi, giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm:

– Đánh giá kết quả giáo dục học sinh theo 4 cấp độ:

+ Hoàn thành xuất sắc: Học sinh có kết quả đánh giá các môn học và hoạt động giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt; phẩm chất và năng lực tốt; xét định kỳ cuối năm học đối với các môn đạt từ 9 điểm trở lên;

+ Hoàn thành tốt: Học sinh chưa đạt mức Hoàn thành xuất sắc nhưng có kết quả đánh giá các môn học, hoạt động giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt; phẩm chất và năng lực tốt; xét kiểm tra định kỳ cuối năm học các môn đạt từ 7 điểm trở lên;

Xem thêm bài viết hay:  Dàn ý tả cây phong

+ Hoàn thành: Học sinh chưa đạt loại Hoàn thành xuất sắc, Hoàn thành tốt nhưng có kết quả đánh giá các môn học, hoạt động giáo dục đạt loại Hoàn thành tốt hoặc Hoàn thành tốt; phẩm chất, năng lực đạt Khá hoặc Đạt; xét định kỳ cuối năm học các môn đạt từ 5 điểm trở lên;

+ Chưa hoàn thành: Những học sinh không thuộc các loại trên.

– Ghi nhận xét, kết quả tổng hợp đánh giá giáo dục và thành tích của học sinh được tuyên dương trong năm học vào học bạ.

Giáo viên sẽ phải lập một bộ hồ sơ đánh giá vì hồ sơ đánh giá là minh chứng cho quá trình học tập, rèn luyện và kết quả học tập của học sinh; là thông tin nhằm tăng cường sự phối hợp trong giáo dục học sinh giữa giáo viên, nhà trường và cha mẹ học sinh.

Theo đó, hồ sơ đánh giá năm học của mỗi học sinh bao gồm Học bạ (theo Phụ lục 1 đính kèm) và Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp (theo Phụ lục 2 đính kèm). Trong đó:

Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của các lớp được lưu trữ tại nhà trường theo quy định.

– Học bạ được nhà trường lưu trữ trong thời gian học sinh học tại trường, được học sinh ủy quyền khi hoàn thành chương trình tiểu học hoặc chuyển trường.

Bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm 2023 của Luật Minh Khuê

Nếu còn vướng mắc chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài trực tuyến 24/7 gọi ngay: 1900.6162 hoặc gửi Email trực tiếp tới địa chỉ: [email protected] để được giải đáp. Ngoài ra, Quý khách hàng cũng có thể liên hệ trực tiếp với các luật sư của Công ty luật Minh Khuê để được giải đáp các thắc mắc liên quan đến luật sư Bùi Thị Nhung qua số điện thoại: 0931626162. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Theo dõi các bài viết của Luật Minh Khuê

Trích dẫn từ: Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Miền Trung Chuyên mục: Biểu mẫu

Viết một bình luận