Mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề mới nhất 2023

Sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề là một trong những hoạt động phổ biến của giáo viên. Thì mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn, chuyên ngành được viết sao cho hợp lý. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn đọc mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề dưới đây:

1. Sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề là gì?

Sinh hoạt chuyên môn là hoạt động thường xuyên của trường trung học cơ sở, trung tâm giáo dục thường xuyên (gọi tắt là nhà trường) và là một trong những phương thức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực sư phạm. đối với giáo viên, giúp giáo viên chủ động lựa chọn nội dung, phương pháp, hình thức dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh của lớp/trường mình phụ trách. Sinh hoạt chuyên môn có thể tổ chức ở từng trường, cụm trường. Mục tiêu là để

– nâng cao năng lực quản lý và năng lực thực hiện chuyên môn cho giáo viên và cán bộ quản lý

Bạn đang xem bài viết: Mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề mới nhất 2023

– tạo điều kiện cho cán bộ quản lý và giáo viên chủ động lựa chọn nội dung để xây dựng các chủ đề dạy học trong từng môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn phù hợp với hình thức tổ chức hoạt động. sinh viên

– Đổi mới nhận thức về mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học

– Xây dựng và phát triển các mối quan hệ đồng nghiệp

– Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường với gia đình, cộng đồng, tạo điều kiện để gia đình, cộng đồng tham gia vào quá trình học tập của học sinh trong nhà trường.

Tổ chuyên môn là một bộ phận hợp thành trong bộ máy tổ chức và quản lý của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông. Trong nhà trường, các tổ, nhóm chuyên môn có mối quan hệ phối hợp với nhau, phối hợp với các bộ phận chuyên môn khác và các tổ chức Đảng, đoàn thể trong nhà trường để thực hiện chiến lược phát triển của nhà trường, chương trình của nhà trường. chương trình giáo dục, hoạt động giáo dục và hoạt động khác nhằm mục tiêu giáo dục

Sinh hoạt chuyên đề là thuật ngữ quen thuộc đối với Đảng viên. Theo đó, sinh hoạt chuyên đề là loại hình sinh hoạt chi bộ chuyên sâu về một hoặc một số nội dung có liên quan được chi bộ tiến hành ít nhất mỗi quý một lần và không thay thế cho sinh hoạt định kỳ hàng tháng. Trong buổi sinh hoạt này, chi bộ phân công một hoặc một số đảng viên có khả năng biên tập, trình bày và nắm vững nội dung liên quan đến chủ đề chuẩn bị bài viết giới thiệu.

Xem thêm bài viết hay:  Cảm nhận khi đọc Sài Gòn tôi yêu của Minh Hương

Mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề là văn bản ghi lại đầy đủ một buổi sinh hoạt chuyên môn, trong đó ghi rõ những nội dung cần tổ chức, ghi rõ địa điểm, thời gian sinh hoạt, nội dung cuộc họp. cuộc họp đó và những đánh giá khách quan của các cán bộ tham gia sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề định kỳ

2. Mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề.

Mẫu 1: Mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BIÊN BẢN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

Thời gian: Lúc 7h30 ngày 20/04/2023

Vị trí:TM. Trường trung học cơ sở

Có mặt: 20 Vắng mặt 0 lý do: không có

I- Thành phần tham gia bao gồm

Tổ trưởng tổ Ngữ văn cô Lê Thị Nhung cùng các thầy cô giáo như:

– Cô Lê Thị Minh

– Chị Lê Hoài Anh

– Anh Nguyễn Văn Bình

– Cô Lê Thị Yên

– Anh Võ Văn Nam

…..

II- Nội dung hoạt động

1- Đ/c Lê Thị Nhung Tổ trưởng chuyên môn triển khai nội dung sinh hoạt:

Căn cứ vào kế hoạch dự kiến ​​sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, khối khối đề nghị giáo viên trong khối cùng lựa chọn một tiết dạy để soạn một phương pháp dạy học thống nhất theo định hướng phát triển sản phẩm. năng lực học sinh.

Các thành viên trong nhóm nghe nội dung và tiến hành thảo luận chọn bài minh họa.

Đồng chí Võ Văn Nam đề xuất chọn bài: Chiếc lược ngà, đồng chí cũng giải thích rõ nội dung chọn bài là nội dung bài phù hợp với học sinh, dễ thực hiện phương pháp dạy học theo định hướng phát triển. phẩm chất động viên học sinh. Ngoài ra còn có nhiều tài liệu hỗ trợ cho bài học hơn các bài học khác trong tuần.

Xem thêm bài viết hay:  Soạn bài Việt Bắc (Tố Hữu) – Phần 2: Tác phẩm – Ngữ Văn 12

Các thành viên trong nhóm viết bài cũng nhất trí với đề xuất của đồng chí Võ Văn Nam

II- Kết luận

Trong buổi sinh hoạt tổ chuyên môn, các thành viên trong tổ chuyên môn đã lựa chọn những nội dung phù hợp với nhu cầu của tổ. Và đồng chí Võ Văn Nam nhất trí chọn bài Chiếc lược ngày

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ ngày 20 tháng 4 năm 2023.

CHỦ TỊCH

(Ký và ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ

( Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Những nội dung chúng tôi tô màu đỏ là nội dung thông tin chỉ mang tính chất tham khảo giúp bạn dễ hình dung, tuy nhiên bạn có thể thay thế bằng nội dung khác phù hợp với mình. nhu cầu của nó.

Mẫu 2: Mẫu biên bản sinh hoạt chuyên đề

ĐẢNG BỘ

Chi nhánh

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BIÊN BẢN SINH HOẠT CHỦ ĐỀ

– hôm nay, lúc 7h00 ngày 20/04/2023

– Tại: TM. Trường cấp hai

NỘI DUNG SINH HOẠT CHỦ ĐỀ

I. Giới thiệu

– Tổng số Đảng viên Chi bộ: 10 đồng chí

– Đảng viên có mặt: 09 đồng chí

– Đảng viên vắng mặt: 01 đồng chí gồm:

+ Đ/c: Lê Văn T vắng mặt có lý do: Tôi bị ốm

– Đảng viên được miễn sinh hoạt: 0 đồng chí (nếu là đảng viên được miễn sinh hoạt nhưng có tham gia thì ghi rõ tên đảng viên tham gia sinh hoạt)

– Số Đảng viên giới thiệu sinh hoạt tạm nơi khác 0 đồng chí

– Số đảng viên của chi bộ tạm thời tồn tại; 0 đồng chí

II- Nội dung sinh hoạt theo chủ điểm

1. Bí thư chi đoàn nêu yêu cầu, mục đích của đại hội

2. Đảng viên được phân công chuẩn bị và trình bày dự thảo chuyên đề sinh hoạt chi bộ

3. Chi bộ tiến hành thảo luận

4. Bí thư chi bộ tiếp thu, giải trình các ý kiến ​​của đại biểu

5. Kết luận của Bí thư chi bộ về chuyên đề sinh hoạt chi bộ

GHẾ HỘI NGHỊ THƯ KÝ

Lưu ý: Những nội dung chúng tôi tô màu đỏ là nội dung gợi ý, tuy nhiên bạn có thể thay thế bằng nội dung khác để phù hợp với nhu cầu soạn thảo của mình.

Xem thêm bài viết hay:  Soạn bài Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang

3. Hướng dẫn lập biên bản sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề.

Để có một biên bản sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề đúng, đầy đủ thì người viết biên bản sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về nội dung và thể thức của một văn bản. bản, cụ thể như sau:

– Về thể thức, biên bản sinh hoạt chuyên đề nghiệp vụ cần khắc phục yêu cầu của một văn bản hành chính. Biên bản sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề phải được thể hiện bằng văn bản, trên khổ giấy A4, biên bản sinh hoạt phải được trình bày cụ thể, ngắn gọn, đủ nội dung cần thiết. Biên bản sinh hoạt không được gạch xóa, tẩy xóa…. ảnh hưởng đến hồ sơ hoạt động.

Về nội dung, biên bản sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề phải có đầy đủ các thông tin theo quy định. Nếu là biên bản hoạt động nghề nghiệp thì phải có các nội dung như quốc hiệu, tiêu ngữ, tên biên bản, thời gian, địa điểm, nội dung, kết luận, xác nhận. Còn đối với biên bản sinh hoạt chuyên đề cần có các nội dung như tên biên bản, thời gian, địa điểm, nội dung sinh hoạt, thành phần tham gia,….

Tương tự như vậy, biên bản sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề phải đáp ứng các yêu cầu trên về nội dung và hình thức.

Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi muốn cung cấp đến những ai có liên quan đến biên bản sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề. Mong rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp đã giúp ích cho các bạn trong việc tìm hiểu thêm về biên bản sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề và có thể viết biên bản sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ một cách đầy đủ, dễ dàng. hơn. Ngoài ra, nếu bạn còn thắc mắc khác liên quan đến biên bản sinh hoạt chuyên môn, chuyên ngành bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 19006162 để được giải đáp hoặc có thể gửi yêu cầu qua địa chỉ Email [email protected] để được chúng tôi giải đáp và báo giá dịch vụ phù hợp với nhu cầu.

Trích dẫn từ: Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Miền Trung Chuyên mục: Biểu mẫu

Viết một bình luận