Mẫu đơn đăng ký thang bảng lương mới nhất năm 2023

Đăng ký thang lương, bảng lương của doanh nghiệp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội để có cơ sở thỏa thuận mức lương khi ký kết hợp đồng lao động. Mẫu đơn đề nghị xếp bậc lương mới nhất được Luật Minh Khuê hướng dẫn trong bài viết dưới đây.

Bạn đang xem bài viết: Mẫu đơn đề nghị thay đổi thang bảng lương mới nhất 2023

1. Mẫu đơn đề nghị thay đổi thang bảng lương mới nhất 2023

Bạn đang xem bài viết: Mẫu đơn đề nghị thay đổi thang bảng lương mới nhất 2023

Mẫu đơn đề nghị đăng ký thang bảng lương doanh nghiệp theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP ban hành phải có các nội dung như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc—–o0o——

Số: 123-CVV/v: Đề nghị áp dụng lương tối thiểu vùng và tự xây dựng bảng lương năm 2023

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2023

Bạn đang xem bài viết: Mẫu đơn đề nghị thay đổi thang bảng lương mới nhất 2023

Kính gửi: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Quận Đống Đa

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng X được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1234xxxx do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 26 tháng 08 năm 2017.

Địa chỉ: Số 12x Đường…

Mã số thuế: 010309xxxx

Người liên hệ: Nguyễn Văn A

Điện thoại liên hệ: 096356xxxx

Thực hiện theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2022 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp, xí nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Căn cứ Quy định Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01 tháng 7 năm 2022 (ban hành kèm theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ).

Căn cứ quy định về danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng.

Căn cứ vào các tài liệu có liên quan.

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng X làm đơn đăng ký mức lương tối thiểu vùng với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận Đống Đa là 5.200.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/5 , 2023 và doanh nghiệp xây dựng thang bảng lương để áp dụng cho toàn thể người lao động trong doanh nghiệp.

(Có danh sách lương kèm theo)

Xem thêm bài viết hay:  Bài 1 trang 115 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý cơ quan.

Cảm ơn rất nhiều!

Bạn đang xem bài viết: Mẫu đơn đề nghị thay đổi thang bảng lương mới nhất 2023

Người nhận:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG

+ Liên quan

+ Lưu VT

(Giám đốc ký tên và đóng dấu)

DI DỜI

nguyễn đình be

Quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết: Thủ tục đăng ký thang lương, bảng lương theo quy định mới 2023 của Luật Minh Khuê

Bạn đang xem bài viết: Mẫu đơn đề nghị thay đổi thang bảng lương mới nhất 2023

2. Thang bảng lương, vai trò của thang bảng lương

Thang lương là hệ thống xác định sẵn các nhóm lương (dãy lương), bậc lương (hệ số lương), làm cơ sở để doanh nghiệp trả lương và xét nâng bậc lương định kỳ cho người lao động. công bằng và minh bạch.

Bảng lương là chứng từ tổng hợp toàn bộ số tiền thực tế mà doanh nghiệp trả cho người lao động bao gồm tiền lương, tiền thưởng, các khoản phụ cấp, trợ cấp,… trong một khoảng thời gian nhất định. Khoản thu nhập mà người lao động được hưởng ghi trong bảng thanh toán tiền lương căn cứ vào năng suất làm việc và hoàn thành công việc của người lao động.

Thang lương (thang lương, bảng lương) có thể hiểu là tương quan về hệ số lương giữa những người lao động trong một đơn vị, ngành, nhóm ngành kinh tế kỹ thuật… Việc xây dựng thang lương sẽ dựa trên cơ sở của thang bảng lương. trên cơ sở công việc thực tế, kinh nghiệm làm việc và trình độ của người lao động. Thang lương theo vị trí việc làm cần được định kỳ rà soát để sửa đổi cho phù hợp với điều kiện thực tế của thị trường lao động.

Vai trò của thang lương: Thang lương giúp doanh nghiệp đảm bảo tính công bằng, rõ ràng trong việc trả lương, nhà quản lý dễ dàng hoạch định quỹ lương để đảm bảo chi lương. Xây dựng thang bảng lương giúp người lao động biết được thu nhập thực tế của mình, có kỳ vọng phấn đấu lên các vị trí có mức lương cao hơn trong thang bảng lương, đồng thời dễ dàng so sánh sự cống hiến, đóng góp và quyền lợi của mình với người khác. Đồng thời, việc xây dựng thang bảng lương cũng thể hiện kinh nghiệm nhiều năm quản lý chi phí.

Bạn đang xem bài viết: Mẫu đơn đề nghị thay đổi thang bảng lương mới nhất 2023

3. Quy định về xây dựng thang bảng lương, định mức lao động

Theo quy định tại Điều 93 Bộ luật Lao động 2019, đơn vị doanh nghiệp phải xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động. Thang lương này làm căn cứ để tuyển dụng, sử dụng, thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động. Tuy nhiên, khi xây dựng thang lương, bảng lương, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến ​​của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, ví dụ như công đoàn cơ sở.

Xem thêm bài viết hay:  Truyện Con hổ tức là một truyện hay mang tính giáo huấn sâu sắc. Hãy cho biết cảm tưởng của em khi đọc truyện

Không chỉ vậy, thang lương, bảng lương và định mức lao động sẽ là cơ sở để doanh nghiệp tuyển dụng, sử dụng, thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh đã ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động. nhân công. Cụ thể, định mức lao động phải là mức trung bình để bảo đảm đa số người lao động có thể làm được, không phải kéo dài thời giờ làm việc bình thường và phải được kiểm tra trước khi ban hành chính thức. Nguyên tắc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương căn cứ theo quy định tại Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP. Thang lương, bảng lương và tiền công của người lao động phải được công bố và công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện.

Bạn đang xem bài viết: Mẫu đơn đề nghị thay đổi thang bảng lương mới nhất 2023

4. Mức lương tối thiểu của người lao động khi xây dựng thang lương, bảng lương, cách xây dựng và nguyên tắc xây dựng thang lương

Khi xây dựng thang bảng lương cần lưu ý mức lương xây dựng không thấp hơn mức lương tối thiểu (xác định theo vùng, theo tháng, theo giờ) quy định tại Điều 91 Bộ luật Lao động 2019. sẽ được điều chỉnh hàng năm dựa trên các yếu tố sau:

– Mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ.

– Tương quan giữa tiền lương tối thiểu và tiền lương thị trường.

Chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế.

– Quan hệ cung cầu lao động.

– Việc làm và thất nghiệp.

– Năng suất lao động.

– Khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

Nơi doanh nghiệp đăng ký và nộp thang bảng lương là Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện. Hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện. Khi đến đây, bạn sẽ được hướng dẫn chi tiết các bước cần thực hiện tiếp theo.

Bạn đang xem bài viết: Mẫu đơn đề nghị thay đổi thang bảng lương mới nhất 2023

4.1 Lưu ý khi xây dựng thang bảng lương

Để xây dựng thang lương chuẩn, doanh nghiệp phải quan tâm đến các quy định của pháp luật về thang lương, bảng lương. Doanh nghiệp sẽ cần xây dựng thang bảng lương trong các trường hợp sau:

Xem thêm bài viết hay:  3 bài văn mẫu Phân tích tác phẩm Vào phủ Chúa Trịnh hay nhất - Ngữ văn lớp 11

– Doanh nghiệp mới thành lập phải nộp hồ sơ thang bảng lương tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận, huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

– Doanh nghiệp có sự thay đổi về tiền lương phải xây dựng lại thang bảng lương để chi trả.

– Khi các quy định của pháp luật thay đổi thang lương thì bảng lương mà doanh nghiệp xây dựng trước đây không còn phù hợp.

Bạn đang xem bài viết: Mẫu đơn đề nghị thay đổi thang bảng lương mới nhất 2023

4.2 Nguyên tắc khi xây dựng thang bảng lương

– Người sử dụng lao động phải xây dựng thang lương, định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng, thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động. Người sử dụng lao động lấy ý kiến ​​của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động. Thang lương, bảng lương, định mức lao động phải được công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện.

– Nguyên tắc công bằng, bảo đảm đối xử bình đẳng về mọi mặt trong xã hội, đó là: Có thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn hay không; Khuyết tật hay không; nhiễm HIV hay không; tín ngưỡng, tôn giáo; Tình trạng hôn nhân; Thành phần xã hội; Màu da; Quốc gia; Nam nữ…

– Nguyên tắc cập nhật liên tục: Doanh nghiệp phải định kỳ rà soát để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với điều kiện thực tế về tiền lương, lao động và tổ chức sản xuất, đổi mới công nghệ và đảm bảo. pháp luật.

– Nguyên tắc rõ ràng: Lấy tiêu chí rõ ràng, minh bạch làm điều kiện hàng đầu để xếp lương và nâng bậc lương cho người lao động, giúp họ dễ dàng kiểm tra và hiểu được nguyên nhân tăng/giảm/không thay đổi của mình. thay đổi lương.

Mọi vướng mắc pháp lý về Mẫu đơn đề nghị thang bảng lương mới nhất 2023 bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 Các luật sư, chuyên viên pháp lý của công ty luật Minh Khuê luôn sẵn sàng để được lắng nghe và tư vấn mọi vấn đề! Rất mong được hợp tác! Trân trọng.

Trích dẫn từ: Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Miền Trung Chuyên mục: Biểu mẫu

Viết một bình luận