Mẫu Giấy quyết định xác nhận việc nhận cha, mẹ, con (bản sao) (Mẫu TP/HTNNg-2015-CMC.3.a)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu quyết định xác nhận việc nhận cha, mẹ, con (bản sao) (Mẫu TP/HTNNg-2015-CMX.3.a). Đây là tờ báo nhận được nhiều sự quan tâm. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu qua bài viết dưới đây

1. Mẫu quyết định xác nhận cha, mẹ, con được hiểu như thế nào?

Quyết định xác nhận cha, mẹ, con là một loại văn bản xác nhận do cơ quan nhà nước cấp nhằm xác định mối quan hệ huyết thống giữa các thành viên trong gia đình. Thông thường, biên bản này được cấp khi có yêu cầu của các bên liên quan như khi cha, mẹ muốn xác định quyền lợi cho con hoặc khi con muốn xác định quyền lợi cho cha, mẹ.

Quyết định xác nhận cha, mẹ, con có thể có nhiều mẫu khác nhau tùy theo quy định của từng cơ quan ban hành. Tuy nhiên, thông thường, bộ hồ sơ này sẽ bao gồm những thông tin cơ bản sau:

Bạn đang xem bài viết: Mẫu văn bản xác nhận việc nhận cha, mẹ, con (bản sao) (Mẫu TP/HTNNg-2015-CMC.3.a)

– Họ tên cha, mẹ, con được xác nhận

– xác nhận ngày sinh của cha, mẹ và con

– Mối quan hệ gia đình giữa các bên như cha, mẹ, con

– Chữ ký của đại diện cơ quan nhà nước cấp hồ sơ

Khi xác nhận cha, mẹ, con, cơ quan nhà nước sẽ xem xét, đối chiếu thông tin với các chứng cứ, tài liệu pháp lý và hồ sơ khác có liên quan để đảm bảo tính xác thực của thông tin. Sau khi xác định được mối quan hệ gia đình, cơ quan nhà nước sẽ cấp giấy xác thực để xác định quyền lợi của các bên liên quan.

Quyết định xác nhận cha, mẹ, con được coi là một trong những hồ sơ quan trọng trong quá trình xác định quyền lợi của mỗi người. Đặc biệt:

– Xác định cha, mẹ: trường hợp chưa có hôn nhân hoặc không xác định rõ cha, mẹ, con thì ra quyết định xác nhận cha, mẹ, con để xác định cha, mẹ của đứa trẻ.

– Xác định quyền thừa kế: trường hợp một người chết và để lại di sản thì phải có quyết định xác nhận cha, mẹ, con để xác định quyền thừa kế của những người thừa kế.

Xem thêm bài viết hay:  tiểu truyện nhà văn Nam Cao

– Xác định loại trợ cấp: trường hợp người chết để lại trợ cấp thì cần có quyết định xác nhận cha, mẹ, con để xác định quyền lợi của người thừa kế.

Thông thường quyết định xác nhận cha, mẹ con do cơ quan tư pháp địa phương là UBND cấp phường cấp. Các bên liên quan cần cung cấp đầy đủ thông tin về bản thân và mối quan hệ gia đình để cơ quan lập hồ sơ có thể kiểm tra tính xác thực của những thông tin này.

2. Mẫu quyết định xác nhận cha, mẹ, con (bản sao)

Tải về Giấy đồng ý xác nhận cha, mẹ, con (bản sao). Tuy nhiên, Thông tư ban hành mẫu quyết định xác nhận cha, mẹ, con đã hết hiệu lực thi hành. Vì vậy, mẫu giấy chứng nhận cha mẹ con mà Luật Minh Khuê đăng tải dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.

ĐẠI DIỆN VIỆT NAM TẠI (Ghi rõ ĐỊA CHỈ)——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 123/QĐ-CQĐD

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2023

PHÁN QUYẾT

giấy xác nhận nhận cha, mẹ, con (BẢN SAO)

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM

Căn cứ Luật số 33/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009 Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và giải pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình;

Xét đề nghị của Công dân về việc xác nhận việc nhận cha, mẹ, con

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Xác nhận người có tên dưới đây:

Họ và tên: Nguyễn Văn A

Ngày sinh: 11/10/1995

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/Hộ chiếu/đơn xin thay số: 123xxxxxxxxxxxxxxx

HKTT/tạm trú: Số a, phường X, quận Y, TP Hà Nội

Là Cha của người có tên dưới đây:

Họ và tên: Nguyễn Thị B

Ngày sinh: 10 tháng 12 năm 2008

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/Hộ chiếu/giấy tờ pháp lý thay cho số: 234xxxxxxxxxxxxxx

HKTT/tạm trú: Số b, phường X, quận Y, TP Hà Nội

Điều 2. Các viên chức lãnh sự và những người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Xem thêm bài viết hay:  Giới thiệu chiếc nón lá - Ngữ văn lớp 10

Vào Sổ nhận cha, mẹ, số: 345 Quyển 2 ngày 12 tháng 12 năm 2022

TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN (đã ký)…………………….
Bản sao từ sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con ngày 11 tháng 5 năm 2023 NGƯỜI TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN

3. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con tại UBND Xã/Phường/Thị trấn:

Để đăng ký nhận cha, mẹ, con, người yêu cầu cần thực hiện theo quy định tại Điều 25 Luật Hộ tịch 2014 và Điều 14, 15 Thông tư 04/2020/TT-BTP.

Thứ nhất, khi đăng ký, các bên phải có mặt. Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ con cần nộp hồ sơ gồm Tờ khai nhận cha, mẹ, con, tờ khai này cần điền đầy đủ thông tin cá nhân và thông tin về cha, mẹ, con.

Cơ quan đăng ký hộ tịch yêu cầu người yêu cầu giao nộp chứng cứ chứng minh quan hệ cha con, mẹ con. Các bằng chứng này bao gồm văn bản xác nhận quan hệ cha con, mẹ con của cơ quan y tế, cơ quan giám định, tổ chức có thẩm quyền trong nước hoặc nước ngoài. Trường hợp không có chứng cứ chứng minh về mối quan hệ thì những người được hưởng quan hệ cha mẹ con cần lập văn bản xác nhận quan hệ cha mẹ con theo quy định và có ít nhất hai người làm chứng về quan hệ cha mẹ con.

Sau khi đầy đủ hồ sơ, chứng cứ, công chức tư pháp – hộ tịch xác nhận việc nhận cha, mẹ, con trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Nếu không có tranh chấp thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch và cùng với người ký nhận cha, mẹ, con ký vào Sổ hộ tịch. Sau đó báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và cấp trích lục cho người yêu cầu.

Tuy nhiên, trường hợp cần xác minh thì thời hạn kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con tại UBND cấp huyện:

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con tại Ủy ban nhân dân cấp huyện theo Điều 44 Luật Hộ tịch 2014 yêu cầu một số giấy tờ phức tạp. Người yêu cầu đăng ký nộp Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con và tài liệu, đồ vật, chứng cứ khác để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con nếu việc đăng ký là giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài hoặc giữa người nước ngoài với nhau thì cần nộp bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu để chứng minh về nhân thân.

Xem thêm bài viết hay:  C2H4 + H2O → C2H5OH

Sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, công chức hộ tịch xác minh và niêm yết việc nhận cha, mẹ, con tại trụ sở chính trong thời hạn 07 ngày liên tục. đồng thời có văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của cha mẹ và trẻ em để niêm yết tại trụ sở Ủy ban cấp xã trong thời hạn 07 ngày liên tục.

Sau đó, Phòng Tư pháp sẽ báo cáo, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định việc đăng ký nhận cha, mẹ, con. nếu đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện khắc phục. Khi đăng ký việc nhận cha, mẹ, con, các bên phải có mặt, công chức tư pháp, hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch và cùng các bên ký tên vào Sổ hộ tịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trích lục cho các bên. Cùng một thủ tục phức tạp, đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận, đảm bảo tính chính xác, rõ ràng.

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin tư vấn về chủ đề Giấy quyết định xác nhận cha mẹ con mà Luật Minh Khuê phân phối tới quý khách hàng. Ngoài ra, quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết về chủ đề quyết định phê duyệt thu chi quản lý dự án hàng năm của Luật Minh Khuê. Mọi vướng mắc vui lòng liên hệ 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được sự tư vấn từ Luật Minh Khuê. Chúng tôi rất hân hạnh được hợp tác. Trân trọng./.

Trích dẫn từ: Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Miền Trung Chuyên mục: Biểu mẫu

Viết một bình luận