Mẫu hợp đồng giử giữ hàng hóa

1. Hợp đồng ký gửi hàng mẫu là gì?

Mẫu hợp đồng gửi giữ tài sản được quy định tại Điều 554 Bộ luật Dân sự 2015 là sự thỏa thuận, trong đó bên gửi giữ nhận tài sản từ bên gửi giữ để bảo quản và trả lại cho bên gửi giữ khi hết hạn. hợp đồng. Người gửi tiền phải trả phí giám sát, trừ khi người giám sát không được bồi thường.

Ngày nay, dịch vụ trông giữ tài sản là dịch vụ ngày càng phát triển ở những nơi công cộng như siêu thị, trường học, chợ, rạp chiếu phim, cửa hàng. Tuy nhiên, việc gửi tiền công khai như vậy phải được điều chỉnh bởi thỏa thuận cầm giữ và phiếu gửi tiền là một phương thức của thỏa thuận này. Trong quan hệ xã hội, quyền nuôi con thường là phương thức giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình, hàng xóm, bạn bè.

Bạn đang xem bài viết: Mẫu hợp đồng gửi giữ hàng hóa

người trông giữ phải đăng ký kinh doanh dịch vụ trông giữ hoặc được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cho phép kinh doanh dịch vụ này. Trong cuộc sống hiện nay, hành vi gửi giữ tài sản được coi là sự hỗ trợ, giúp đỡ tạm thời, nhưng đối với hợp đồng gửi giữ, nếu có sai sót làm ảnh hưởng đến bên gửi giữ tài sản thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận trong hợp đồng gửi giữ. hợp đồng

Mẫu hợp đồng ký gửi hàng hóa là văn bản pháp lý quan trọng được sử dụng trong trường hợp một bên muốn ủy thác hàng hóa của mình cho bên khác bảo quản, bảo quản trong một thời gian nhất định. Hợp đồng này là cơ sở pháp lý giúp đảm bảo quyền lợi của các bên trong quá trình giao dịch

Mẫu hợp đồng ký gửi hàng hóa sẽ có các điều khoản và điều kiện quan trọng bao gồm: thông tin về các bên tham gia, mô tả hàng hóa cần gửi, thời hạn của hợp đồng, giá trị và cách thức thanh toán, trách nhiệm của người giữ hàng hóa, các điều kiện. chấp nhận hoặc từ chối nhận hàng và các điều khoản khác

Xem thêm bài viết hay:  2 bài văn mẫu Kể lại chuyến đi thăm di tích lịch sử hay nhất

Khi hợp đồng được các bên ký kết thì mẫu hợp đồng ký gửi hàng hóa như một bằng chứng pháp lý rõ ràng cho những cam kết giữa các bên. Giúp đảm bảo hàng hóa được bảo vệ, bảo quản đúng cách trong quá trình vận chuyển, tránh tranh chấp sau này. Vì vậy, mẫu hợp đồng ký gửi hàng hóa là rất quan trọng để bảo vệ quyền lợi của các bên trong giao dịch ký gửi hàng hóa.

2. Mẫu hợp đồng ký gửi hàng hóa

Download mẫu hợp đồng ký gửi hàng hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN ĐẾN KHO

hôm nay, ngày 11 tháng 5 năm 2023

Tại (địa điểm): Số a, phường X, quận Y, thành phố Z, tỉnh T

Chúng tôi gồm có:

Bên A (bên gửi tài sản)

Tên chủ hàng: Nguyễn Văn A Số CMND: 123XXXXXXXXXXXXX

Cấp ngày 11/10/2021 Tại: Tỉnh T

Số điện thoại: 012XXXXXXXXXX

Địa chỉ liên hệ: Số b, phường X, quận Y, thành phố Z, tỉnh T

Bên B (Bên giữ tài sản)

Tên thủ kho: Nguyễn Thị B Số CMND: 234XXXXXXXXXXXX

Ngày cấp: 10/11/2021 Tại: Tỉnh T

Số điện thoại: 023XXXXXXXXXX

Địa chỉ liên hệ: Số c, phường X, quận Y, thành phố Z, tỉnh T

Sau khi bàn bạc, hai bên đã thống nhất nội dung của hợp đồng gửi giữ tài sản như sau:

Điều 1: Người gửi và người giữ:

 • Tên tài sản, hàng hóa: máy móc, thiết bị sản xuất bánh kẹo
 • Liệt kê số lượng, hoặc mô tả tình trạng mặt hàng gửi đi lưu kho: 50 máy mới

Điều 2: Giá cả và phương thức thanh toán

 • Giá cả (theo quy định của Nhà nước, nếu không có thì hai bên tự thỏa thuận).

+ Loại hàng thứ nhất: 1.000.000đ/tháng

+ Loại hàng thứ 0 đồng/tháng

 • Phương thức thanh toán (thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản, thời hạn thanh toán…): thanh toán chuyển khoản trong vòng 5 ngày sau khi thỏa thuận

Điều 3: Nghĩa vụ của Bên A

 • Báo cáo các thuộc tính của người gửi, nếu cần thiết.
 • Thù lao trả lại hàng ký gửi
 • Trả chi phí lưu kho khi hết hạn hợp đồng mà không kịp nhận tài sản gửi.
 • Phạt chậm 10% khi nhận tài sản gửi vào kho theo quy định của hợp đồng.
Xem thêm bài viết hay:  Top 40 Tưởng tượng 20 năm sau em về thăm trường cũ, hãy viết thư cho 1 bạn học | Văn mẫu lớp 9

Điều 4: Nghĩa vụ của bên B (người giữ tài sản)

 • Bảo quản cẩn thận lô hàng, không sử dụng đồ vật trong thời gian bảo quản.
 • Chịu trách nhiệm về các rủi ro đối với lô hàng, trừ trường hợp bất khả kháng.
 • Bồi thường thiệt hại nếu để xảy ra mất mát, hư hỏng hàng hóa.

Điều 5: Giải quyết tranh chấp

 • Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau về việc thực hiện hợp đồng, nếu có điều gì bất lợi phát sinh, các bên phải thông báo kịp thời cho nhau và tích cực khắc phục trên cơ sở thương lượng, bình đẳng, cùng có lợi (có biên bản).
 • Trường hợp các bên không tự giải quyết được thì tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án để giải quyết.

Điều 6: Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày 10/6/2023

Hợp đồng này được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BỞI A

(Dấu hiệu)

ĐẠI DIỆN BÊN

(Dấu hiệu)

3. Quy định về điều kiện của hợp đồng ký gửi hàng hóa

Hợp đồng gửi giữ là sự thỏa thuận giữa bên gửi giữ và bên gửi giữ về việc gửi giữ hàng hóa. Để ký kết hợp đồng này, cả hai bên phải có năng lực đàm phán. Ngoài ra, hàng hóa bị cầm giữ phải thuộc quyền sở hữu của người gửi giữ hoặc được sự đồng ý của chủ hàng mới được cầm giữ.

Bộ luật Dân sự quy định, nếu giá trị hàng hóa gửi giữ vượt quá 50 franc thì việc gửi giữ phải được chứng minh bằng văn bản. Tuy nhiên, nếu có bằng chứng bắt đầu bằng văn bản, bằng chứng này có thể sử dụng bất kỳ phương tiện nào. Trong khi đó, pháp luật doanh nghiệp cho phép tự do chứng minh quyền giám hộ hàng hóa

Nếu người gửi hàng chậm giao hàng thì người gửi hàng không phải trả tiền công và chi phí bảo quản, người gửi hàng phải chịu rủi ro đối với tài sản trong thời gian chậm giao hàng. Nếu người gửi chậm nhận hàng thì người gửi phải trả chi phí bảo quản và tiền công cho người giữ tài sản trong thời gian chậm nhận.

Xem thêm bài viết hay:  Tả thầy cô giáo mà em yêu quý (dàn ý - 13 mẫu)

Vì vậy, khi ký kết hợp đồng gửi giữ hàng, các bên cần xác định rõ thời gian gửi giữ và trả hàng. Nếu trong hợp đồng không quy định thời gian cụ thể thì thời hạn gửi và trả hàng phải được xác định bằng các phương tiện thư từ hoặc tin nhắn điện tử.

Trong trường hợp hàng hóa bị hư hỏng, mất mát trong quá trình trông giữ, bên nào sẽ chịu trách nhiệm và bồi thường cho bên kia phải được quy định rõ trong hợp đồng. Nếu không có quy định cụ thể về vấn đề này thì theo quy định của pháp luật, người gửi hàng sẽ phải chịu trách nhiệm và phải bồi thường cho người gửi hàng.

Hợp đồng gửi giữ cũng cần ghi rõ giá trị hàng hóa gửi giữ để xác định phí gửi giữ. Nếu giá trị hàng hóa mập mờ thì việc tính phí lưu kho cũng trở nên phức tạp. Hết thời gian giữ hàng, người nhận hàng cần xác nhận tình trạng hàng hóa và chấp nhận việc trả hàng cho người gửi. Nếu không được sự đồng ý của người nhận hàng, người gửi có quyền yêu cầu người nhận giữ hàng và phải tiếp tục trả phí gửi hàng.

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin tư vấn về chủ thể của hợp đồng gửi giữ hàng hóa mà Luật Minh Khuê cung cấp cho quý khách hàng. Ngoài ra, quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết về mẫu hợp đồng góp vốn mới nhất theo quy định hiện nay của Luật Minh Khuê. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline 1900.6162 hoặc gửi email về địa chỉ: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được sự hỗ trợ. Chúng tôi rất hân hạnh nhận được sự hợp tác từ Quý khách hàng. Trân trọng./.

Trích dẫn từ: Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Miền Trung Chuyên mục: Biểu mẫu

Viết một bình luận