Mẫu kế hoạch tổ chuyên môn thầy giáo THCS niên học 2022-2023

Trong mỗi cơ sở giáo dục lại chia thành các nhóm chuyên trách khác nhau, hoạt động riêng biệt nhưng có quan hệ chặt chẽ với nhau, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Hàng tuần, hàng tháng, hàng năm từng tổ chuyên môn phải tổ chức xây dựng kế hoạch dạy học trình lãnh đạo nhà trường. Vậy mẫu kế hoạch tổ chuyên môn giáo viên trung học cơ sở năm học 2022-2023 được thể hiện như thế nào? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

1. Tổ chuyên môn giáo viên được hiểu như thế nào?

Tổ chuyên môn gồm các giáo viên theo khối lớp hoặc bộ môn; nhân viên thư viện, thiết bị giáo dục, công nghệ thông tin, hỗ trợ giáo dục người khuyết tật, tư vấn học đường. Mỗi nhóm có ít nhất 03 thành viên; Tổ chuyên môn có tổ trưởng, nếu có từ 07 thành viên trở lên có tổ phó (Điều 14 Điều lệ trường tiểu học – Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT)

Nhiệm vụ của nhóm chuyên gia:

Bạn đang xem bài viết: Mẫu kế hoạch sinh hoạt tổ chuyên môn giáo viên THCS năm học 2022-2023

– Tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường

Căn cứ vào kế hoạch giáo dục của nhà trường, xây dựng và thuyết minh kế hoạch dạy học các môn học theo yêu cầu của chương trình giáo dục tiểu học theo tuần, tháng, học kỳ và năm học.

– Thực hiện chủ động, linh hoạt kế hoạch chuyên môn của nhà trường, của tổ

– Đề nghị hiệu trưởng phân công giáo viên dạy, giáo viên chủ nhiệm theo năm học

– Tổ chức cho giáo viên lựa chọn sách giáo khoa theo quy định của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh. Đề xuất xuất bản phẩm tham khảo để lựa chọn sử dụng trong nhà trường theo quy định

– Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học, tham gia đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo Chuẩn hiệu trưởng

Tổ chuyên môn phải sinh hoạt ít nhất hai tuần một lần để thực hiện nhiệm vụ của tổ chuyên môn về ý thức xây dựng môi trường thân thiện, tích cực, tự học tập nâng cao trình độ, phát triển năng lực nghề nghiệp.

2. Mẫu kế hoạch tổ chuyên môn giáo viên trung học cơ sở năm học 2022 – 2023 (download)

UBND HUYỆN

TRUNG HỌC Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÓM

năm học 2022 – 2023

– Căn cứ kế hoạch số abc/KH-GDĐT-TrH ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận X về Kế hoạch chuyên môn cấp THCS năm học 2022-2023;

– Căn cứ văn bản số cde/GDĐT-TrH ngày 12 tháng 3 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận X về việc Hướng dẫn thực hiện cụ thể nhiệm vụ chuyên môn cấp THCS năm học 2022-2023;

Xem thêm bài viết hay:  Viết email giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

– Căn cứ kế hoạch số bcd/KH-QT ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y tế về kế hoạch năm học 2022-2023;

– Căn cứ kế hoạch số lm/KH-QT ngày 11 tháng 12 năm 2022 của Hiệu trưởng trường Trung cấp Y tế về Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2022-2023, Tổ bộ môn Toán xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm. Năm học 2022 – 2023 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Bối cảnh năm học

– năm học 2022 – 2023, nhà trường tích cực thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận X lần thứ X và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X

– Triển khai Kế hoạch số a-KH/QU ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Quận X về thực hiện Kế hoạch hành động số 46-CtrHD/TU ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/ TW 8 – Khóa XI “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”

– Thực hiện nội dung Chương trình số bc-Ctr/QU ngày 15 tháng 02 năm 2021 của Huyện ủy khóa X về nâng cao chất lượng dạy và học cấp tiểu học và trung học cơ sở trong hệ thống trường công lập trên địa bàn huyện. giai đoạn 2022 – 2023

– Đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, nâng cao kỹ năng thực hành, vận dụng kiến ​​thức, khắc phục các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa phương pháp học tập, chú trọng hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học

– Chú trọng giáo dục học sinh đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức và trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng.

– Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Ưu điểm

– Tổ có đội ngũ giáo viên có năng lực, các thành viên đoàn kết giúp đỡ nhau trong công việc

Đa số giáo viên trong tổ đều có năng lực khá, giỏi, có thương hiệu giảng dạy

– Cơ sở vật chất dạy học ngày càng tăng về số lượng và chất lượng, cảnh quan, môi trường, điều kiện dạy học ngày càng được cải thiện.

– Nhà trường đã đầu tư trang thiết bị dạy học, nhất là trang thiết bị cơ bản hiện đại đáp ứng nhu cầu giảng dạy.

Xem thêm bài viết hay:  Trắc nghiệm bài thắng lợi Mtao Mxây

– Năm học 2022 – 2023 là năm giáo viên tiếp tục thực hiện các phương pháp dạy học tích cực và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

– Giáo viên trong tổ nhiệt tình trong công tác giảng dạy

3. Khó khăn

– Còn nhiều vướng mắc trong triển khai các hoạt động và quản lý giáo viên

– Mức độ ứng dụng thông tin vào công tác giảng dạy chưa đáp ứng được nhiệm vụ giảng dạy

4. Tình hình năm học 2022 – 2023

– Nhóm có 5 giáo viên. Trong đó: 2 nam, 3 nữ

– Trình độ: 100% đạt chuẩn, trên chuẩn

STT Họ và tên Trình độ chuyên môn ngành đào tạo XL CM năm học vừa qua
Đầu tiên nguyễn văn á Đạt tiêu chuẩn Toán học Tốt
2 Nguyễn Văn B Đạt tiêu chuẩn Toán học Tốt
3 nguyễn thị c Đạt tiêu chuẩn Toán học Tốt
4 nguyễn thị d Đạt tiêu chuẩn Toán học Tốt
5 Nguyễn Thị Ê Đạt tiêu chuẩn Toán học Tốt

II. mục tiêu năm học

Xây dựng kế hoạch dạy học cụ thể, chi tiết và thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch giáo dục đã được phê duyệt

Thực hiện đúng, đủ nhiệm vụ dạy học môn Toán tự chọn khối THCS

Thực hiện dạy học theo chủ đề, tích hợp Nhóm toán để đưa vào bài học những nội dung cụ thể sau:

(Ghi đầy đủ nội dung)

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác dạy học nhằm phát huy tính tự học, sáng tạo của học sinh

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá:

– Thực hiện tốt đổi mới PPDH với các mục tiêu cụ thể như:

+ Đổi mới phương pháp tổ chức dạy học

+ Tăng cường đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá

– Tổ chức dạy học có tiết dạy ngoài nhà trường: nếu không được TTCM xóa nội dung này, chỉ có môn Sinh học là phải thực hiện.

– Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn: tổ chức ít nhất 1 lần trong mỗi học kỳ

+ Hướng dẫn học bài 3h

+ Dạy học chủ đề theo định hướng phát triển năng lực học sinh

+ Thảo luận những vướng mắc, những nội dung khó dạy hàng tháng, rút ​​kinh nghiệm trong toàn tổ

Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học trong bài giảng

Cập nhật thông tin giáo viên đầy đủ trên hệ thống thông tin quản lý trường học của Ngành Giáo dục

III. NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Xây dựng tư tưởng, đạo đức, tác phong của giáo viên trong tổ

mục tiêu

– 100% giáo viên của tổ thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định của ngành Giáo dục

Xem thêm bài viết hay:  tìm hiểu nhân vật Hạ Du trong tác phẩm Thuốc của Lỗ Tấn

– 100% giáo viên của tổ có phẩm chất đạo đức tốt, không vi phạm đạo đức nhà giáo, không có biểu hiện xấu trong kiểm tra, nhận xét, đánh giá.

b) giải pháp thực hiện

– Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

– Tham gia đầy đủ các buổi học chính trị

– Gương mẫu trong công việc, đoàn kết với đồng nghiệp, gần gũi với học sinh

Duy trì nề nếp, trật tự trong nhà trường. Xây dựng khối đoàn kết nội bộ

– Thực hiện đánh giá nội bộ theo kế hoạch

2. Duy trì và nâng cao chất lượng, hạn chế học sinh bỏ học, đảm bảo phổ cập trung học cơ sở

mục tiêu

– Tỷ lệ lưu ban, tỷ lệ bỏ học 0%

– Tỷ lệ chuyên cần 100%

b) giải pháp thực hiện

– Tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức tự học của học sinh

– Nâng cao chất lượng dạy học phù hợp với năng lực học sinh

3. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh công tác giáo dục học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém

4. Nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên, nhân viên

5. tăng thành tích thi đấu

6. Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn, tăng cường kiểm tra, rà soát, đánh giá, xếp loại giáo viên

7. Hoạt động ngoại khóa

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Trên đây là kế hoạch năm học 2022-2023 đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực bộ môn Toán.

X, ngày 13 tháng 4 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)

LÃNH ĐẠO

(Ký và ghi rõ họ tên)

Do nội dung của mẫu kế hoạch hoạt động khá dài nên chúng tôi chỉ sơ lược một số phần, các bạn muốn xem chi tiết vui lòng truy cập vào link sau để xem chi tiết mẫu và tải về: tại đây

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin mà Luật Minh Khuê cung cấp tới Quý khách hàng. Ngoài ra, quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết về mẫu báo cáo tóm tắt chuẩn mới nhất theo Nghị định 30 của Luật Minh Khuê. Mọi vướng mắc bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số. Gọi 1900.6162 hoặc gửi email yêu cầu chi tiết trực tiếp đến địa chỉ: Tư vấn pháp luật qua Email: [email protected] để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất từ ​​Luật Minh Khuê. Chúng tôi rất hân hạnh nhận được sự hợp tác từ Quý khách hàng. Trân trọng./.

Trích dẫn từ: Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Miền Trung Chuyên mục: Biểu mẫu

Viết một bình luận