Mẫu Tổng vừa ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể và chi ủy nơi trú ngụ đối với đảng viên dự bị

Mẫu phiếu lấy ý kiến ​​nhận xét của các tổ chức đoàn thể, chi ủy nơi cư trú đối với Đảng viên dự bị là căn cứ để xét kết nạp hoặc không kết nạp Đảng viên dự bị. Mẫu bản nhận xét của các tổ chức đoàn thể, cấp ủy địa phương đối với Đảng viên dự bị sẽ được Luật Minh Khuê tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

1. Mẫu Bản nhận xét chung dành cho đảng viên dự bị là gì?

Mẫu tổng hợp bản nhận xét của tổ chức đoàn thể, chi ủy nơi sinh hoạt đối với đảng viên dự bị và mẫu tổng hợp bản nhận xét đối với đảng viên dự bị về việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật. của chính phủ.

Hồ sơ xác nhận đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức phải có các thông tin sau: Thông tin về đảng bộ, chi bộ; Những ưu điểm đã đạt được, những khuyết điểm còn tồn tại của đảng viên…

Bạn đang xem bài viết: Mẫu Bản nhận xét chung của tổ chức đoàn thể và cấp ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên dự bị do đảng viên dự bị tự chuẩn bị. Phải ghi rõ thông tin về bản thân, ngày vào Đảng, nơi kết nạp và sinh hoạt hiện nay. Văn bản gửi chi uỷ, chi uỷ nơi đảng viên dự bị đang sinh hoạt.

2. Mẫu Bản nhận xét chung đối với đảng viên dự bị

>>> Tải ngay Mẫu tổng hợp nhận xét của các tổ chức đoàn thể, chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên dự bị tại đây.

ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐÔNG ANH

KHU VỰC XÃ NAM HỒNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày….. tháng.. năm 20……

TỔNG SỐ Ý KIẾN Ý KIẾN

Của tổ chức đoàn thể nơi làm việc và chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị.

Căn cứ nhận xét của Ban Chấp hành đoàn thể nơi công tác và chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị:

Kính thưa:

– CN xã Nam Hồng

– Đảng đoàn HĐND

Tôi là: NGUYỄN ANH MINH

Sinh hoạt tại chi xã Nam Hồng

Ngày 11/02/2023, tôi được chi bộ phân công giúp đỡ đảng viên dự bị VŨ TRƯỜNG Hiếu phấn đấu trở thành đảng viên chính thức. Nay tôi xin báo cáo với Đảng ủy những vấn đề chính của đảng viên dự bị như sau:

Ưu điểm: Về tư tưởng chính trị:

– Đồng chí Vũ Trung Hiếu luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành với đường lối đổi mới của Đảng. Mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Xem thêm bài viết hay:  Tìm hiểu về thế cuộc và phong cách thơ Chế Lan Viên

– Chấp hành và thực hiện đúng quan điểm, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

– Luôn trau dồi kiến ​​thức, tự học, nâng cao trình độ lý luận chính trị. chuyên môn nghiệp vụ và năng lực làm việc của bản thân trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Về phẩm chất đạo đức lối sống:

– Đồng chí luôn có lối sống trong sạch, lành mạnh. Giữ gìn tính tiên phong, gương mẫu về tư cách đạo đức của người Đảng viên, nhà giáo. Thực hành và vận động gia đình, nhân dân thực hiện lối sống tiết kiệm, thường xuyên tham gia và thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chấp hành Quy định của Bộ Chính trị về những điều Đảng viên không được làm.

– Luôn có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan. Luôn giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng.

– Tạo mối quan hệ thân thiện, hòa nhã với đồng nghiệp, phụ huynh và nhân dân địa phương. Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

3. Về trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao:

– Trong quá trình công tác luôn ý thức được trách nhiệm công việc và nhiệm vụ được giao, có tinh thần tự giác, nhiệt tình trong công việc. Về công tác giảng dạy, anh luôn phấn đấu nâng cao chuyên môn. Lên lớp đúng giờ, soạn giáo án đầy đủ, thực hiện đúng quy chế chuyên môn. Với công việc tập thể, đồng chí luôn nhiệt tình, tích cực và có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. Luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao và báo cáo kết quả kịp thời theo quy định của cấp trên.

– Tạo mối quan hệ thân thiện, hòa nhã, đúng mực với chi ủy, đảng bộ cơ sở và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Thường xuyên tham gia các hoạt động xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị nơi công tác.

4. Về tổ chức kỷ luật:

– Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Có ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công, điều động của tổ chức và của cấp lãnh đạo có thẩm quyền.

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích bài thơ Thơ duyên của Xuân Diệu

Tích cực tham gia sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đầy đủ theo quy định. Thực hiện nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể đã đề ra.

Những tồn tại và điểm cần lưu ý:

1. khuyết điểm:

– Ý thức phê bình và tự phê bình trước tập thể chưa cao.

– Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy như:

2. Những điểm cần lưu ý:

– Cần phấn đấu và vạch ra kế hoạch cụ thể cho việc nghiên cứu tham khảo cho bản thân để phục vụ cho công việc chuyên môn hơn.

Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả rèn luyện của đảng viên dự bị. Đề nghị chi bộ xem xét xác nhận đồng chí Vũ Trung Hiếu trở thành đảng viên chính thức.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về những ý kiến ​​phát biểu của mình.

Số đồng chí trong ban chấp hành đoàn thể nơi công tác và chi ủy nơi cư trú đã tán thành đề nghị chi bộ xét, xác nhận đảng viên dự bị Vũ Trung Hiếu trở thành đảng viên chính thức là 08 đồng chí, trong tổng số 10 đồng chí. các đồng chí được hỏi ý kiến ​​(đạt 80%).

Số không đồng ý là 02 đồng chí (chiếm 20%) với lý do:

T/M CHI PHÍ

BẢO VỆ

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Cách viết phiếu nhận xét đảng viên dự bị:

Điều đầu tiên bạn phải viết ra là các tiêu đề và tiêu đề cần thiết cho một bình luận. Đây là mục được trình bày theo thể thức của một văn bản hành chính.

Tên văn bản: Đây là ý kiến ​​do cơ quan, tổ chức thực hiện. Vì vậy, việc góp ý phải được sự thống nhất và kết luận của tập thể có thẩm quyền. Tiêu đề của văn bản có thể là: Ý KIẾN TỔNG HỢP Ý KIẾN.

Họ, tên, tháng, ngày sinh, ngày vào Chi bộ đang sinh hoạt được phân công theo dõi, giúp đỡ người dự bị trước khi người đó được đánh giá trở thành Đảng viên chính thức.

cung cấp thông tin liên quan đến việc tổ chức theo dõi, đánh giá, phân công nhiệm vụ đối với Đảng viên dự bị. thông tin hoạt động của chi nhánh, nơi thực hiện việc quản lý, phân công, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

– cung cấp thông tin liên quan đến thành viên dự bị:

+ Họ tên, tháng, ngày sinh, ngày vào Chi bộ đang sinh hoạt. Trình bày những thông tin riêng tư cũng như những thông tin liên quan đến hoạt động của mình trong Tổ chức Đảng. Cùng với cơ sở thực hiện công tác quản lý của mình.

Xem thêm bài viết hay:  Top 2 Tả một nhân vật có ngoại hình và hành động khác thường hay nhất - Văn mẫu lớp 6

+ Chi bộ được phân công theo dõi, giúp đỡ người dự bị trước khi người được nhận xét trở thành Đảng viên chính thức.

Nhận xét trong biểu mẫu nhận xét về thành viên dự bị:

Đây là phần bình luận của nghiệp đoàn. Triển khai nhận xét về ưu và nhược điểm. Nó thể hiện ở tư tưởng, ở phẩm chất đạo đức, chính trị,… Qua đó làm rõ các khái niệm trên cơ sở đánh giá Đảng viên dự bị ở các khía cạnh khác nhau trong yêu cầu kết nạp Đảng.

Căn cứ vào nhận xét của những người theo dõi để xem xét Đảng viên dự bị này có đủ tư cách trở thành Đảng viên chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng hay không.

Ngoài ý kiến ​​của các tổ chức đoàn thể còn có văn bản kỷ luật do chính đảng viên dự bị viết. Thông qua các văn bản này đánh giá khách quan về tiêu chuẩn của công dân trước khi đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Cách nhận xét này tạo điều kiện cho Đảng viên dự bị ngày càng hoàn thiện mình để đứng vào hàng ngũ của Đảng. Căn cứ vào nhận xét của những người theo dõi để xem xét Đảng viên dự bị này có đủ tư cách trở thành Đảng viên chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng hay không.

Bí thư sẽ thay mặt đảng viên ký nhận xét. Đây là căn cứ hữu hiệu và có ý nghĩa để đánh giá sự phù hợp của đối tượng khi kết nạp Đảng.

Tương tự như trên, là toàn bộ thông tin về Mẫu tổng hợp và nhận xét của các tổ chức đoàn thể, chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên dự bị mà Công ty luật Minh Khuê muốn gửi đến để các bạn tham khảo. Nếu còn vướng mắc về vấn đề nêu trên hoặc vấn đề pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ trực tiếp qua tổng đài luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến 1900.6162 để được tư vấn. tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài để kịp thời hỗ trợ, tư vấn mọi thắc mắc.

Nếu cần báo giá dịch vụ pháp lý, bạn có thể gửi yêu cầu báo giá phí dịch vụ tới địa chỉ email: [email protected] để nhận thông tin sớm nhất! Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý vị! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!

Trích dẫn từ: Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Miền Trung Chuyên mục: Biểu mẫu

Viết một bình luận