Mg(OH)2 + HCl → MgCl2 + H2O

Mg(OH)2 + HCl → MgCl2 + H2O được trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong biên soạn nhằm hướng dẫn bạn đọc viết phương trình phản ứng giữa bazơ và axit sau phản ứng thu được muối và nước. Nội dung chi tiết của phương trình phản ứng cho Mg(OH)2 phản ứng với dung dịch axit HCl. Sau phản ứng thu được muối magie clorua và nước. Để biết chi tiết về hệ số cân bằng, vui lòng tham khảo phần sau.

1. Phương trình phản ứng Mg(OH)2 + HCl

Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O

2. Điều kiện để phản ứng xảy ra

nhiệt độ bình thường

3. Hiện tượng phản ứng xảy ra

Khi magie hydroxit phản ứng với dung dịch axit. Magie hydroxit (Mg(OH)2) là chất rắn màu trắng tan chậm.

4. câu hỏi ứng dụng liên quan

Câu 1. Dãy chất nào sau đây đều phản ứng được với dung dịch HCl?

A. Mg(OH)2, Fe, CaO

B. Cu(OH)2, Cu, ZnO

C. NaOH, Al, ZnO

D. KOH, Fe, CO2

Câu 2. Kim loại nào sau đây vừa phản ứng được với HCl loãng và NaOH. các giải pháp?

A.Cr

B.Cừ

C.Zn

D. Ag

Câu 3. Cho dãy các bazơ sau: NaOH, Mg(OH)2, Ca(OH)2, Cu(OH)2, Fe(OH)2. Số bazơ không tan là:

A. 2

B. 3

C. 4

D.1

Câu 4. Dãy các bazơ đều bị nhiệt phân hủy tạo thành oxit bazơ

A. Cu(OH)2; Zn(OH)2; Al(OH)3; Fe(OH)2

B. Cu(OH)2; Zn(OH)2; Al(OH)3; NaOH

C. Fe(OH)3; Cu(OH)2; KOH; Fe(OH)2

D. Fe(OH)3; Cu(OH)2; Ca(OH)2; Fe(OH)2

Câu 5. Có các bazơ sau: Cu(OH)2, NaOH, Ba(OH)2, Mg(OH)2, Fe(OH)3, LiOH, KOH. Cho biết số bazơ bị nhiệt phân hủy:

Xem thêm bài viết hay:  Top 40 Tả ngôi nhà lá ở nông thôn - Tập làm văn lớp 4

A. 3

B 4

C. 5

mất 2

—————————

Trên đây trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong đã giới thiệu đến các bạn phương trình phản ứng: Mg(OH)2 + HCl → MgCl2 + H2O. Để có kết quả học tập cao và hiệu quả hơn, trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong xin giới thiệu đến các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Hóa học 10, Vật lý 10, Hóa học 10, Toán 10. Tài liệu học tập lớp 10 do trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong biên soạn và đăng tải .

Ngoài ra, trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong đã thành lập nhóm chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook, mời bạn đọc tham gia nhóm tài liệu học tập lớp 10 để có thể cập nhật thêm nhiều tài liệu mới nhất.

Bản quyền bài viết thuộc về trường THPT Lê Hồng Phong. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://c3lehongphonghp.edu.vn

Mg(OH)2 + HCl → MgCl2 + H2O

Viết một bình luận