NH3 + H2O → NH4OH

NH3 + H2O → NH4OH là phương trình phản ứng hóa học giữa NH3 và H2O. Trong dung dịch Amoniac là bazơ yếu. Có thể làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh. Hi vọng nội dung tài liệu sẽ giúp ích cho bạn đọc trong quá trình học tập cũng như làm bài tập tốt nhất. Chi tiết vui lòng tham khảo nội dung bên dưới.

1. Phương trình phản ứng NH3 tác dụng với H2O

NH3 + H2O → NH4OH

2. Tính bazơ yếu NH3

NH3 kết hợp với H+ của nước tạo thành ion amoni NH4+, giải phóng OH- và dẫn điện.

NH3 + H2O → NH4+ + OH-

Trong dung dịch Amoniac là bazơ yếu. Có thể làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh.

3. Điều kiện để phản ứng xảy ra

nhiệt độ bình thường

4. Bài tập liên quan

Câu 1. Muối nào sau đây được dùng để làm bánh?

A. (NH4)2CO3.

B. Na2CO3.

C. NH4HCO3

D. NH3Cl

Câu 2. A là một muối khi phản ứng với dung dịch KOH dư tạo mùi hắc, phản ứng với dung dịch BaCl2 tạo kết tủa trắng không tan trong HNO3. X là muối nào sau đây?

A. (NH4)2CO3.

B. (NH4)2SO3.

C. NH4HSO4.

D. (NH4)3PO4.

ĐÁP ÁN C

X + NaOH dư tạo khí mùi hắc ⟹ khí mùi khai là NH3 ⟹ X chứa muối amoni (NH4+)

X + BaCl2 tạo kết tủa không tan trong HNO3 kết tủa này phải do kim loại mạnh và gốc axit mạnh tạo kết tủa là BaSO4

kết hợp với đáp án ⟹ X là: NH4HSO4

Xem thêm bài viết hay:  Dàn ý tìm hiểu trị giá biểu cảm của 2 câu thơ trong bài Qua Đèo Ngang:

phương trình hóa học

NH4HSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + NH3↑ (mùi) + 2H2O

NH4HSO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + NH4Cl + HCl

Câu 3. Cho 50 gam dung dịch NH4HSO4 5,75% vào 50 gam dung dịch Ba(OH)2 6,84% rồi đun nhẹ. Thể tích khí (dktc) và khối lượng kết tủa thu được là (giả sử toàn bộ khí sinh ra hết dung dịch)

A. 2,24 lít và 3,3 gam

B. 2,24 lít và 8,64 gam

C. 0,672 lít và 4,66 gam

D. 1,792 lít và 4,64 gam.

ĐÁP ÁN C

NH4HSO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 + NH3 + H2O

HSO4– + Ba2+ → SO42- + H2O

OH– + NH4+ → NH3 + H2O

⇒ nNH3 = 0,03 mol

⇒V = 0,03.22,4 = 0,672 lít

Ba2+ + SO42- → BaSO4

⇒ nBaSO4 = 0,02 mol

⇒m = 0,02. 233= 4,66 gam

Câu 4. Phát biểu nào sau đây không đúng về muối amoni?

A. Muối amoni bền nhiệt.

B. các muối amoni đều là chất điện li mạnh.

C. Tất cả các muối amoni đều tan trong nước.

D. muối amoni bị thủy phân trong nước.

Câu 5. Trong phản ứng nào sau đây NH3 đóng vai trò chất khử?

A. 3NH3 + AlCl3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl

B. NH3 + HCl → NH4Cl

C. 2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4

D. 2NH3 + 3CuO → N2 + 3Cu + 3H2O

Câu 6. Dung dịch amoniac hòa tan được Zn(OH)2 vì:

A. Vì Zn(OH)2 là bazơ ít tan

B. Vì Zn(OH)2 có khả năng tạo phức tan

C. Vì Zn(OH)2 là bazơ lưỡng tính

D. Vì amoniac là hợp chất phân cực và là bazơ yếu

Đáp án B. Vì Zn(OH)2 có khả năng tạo phức tan

Xem thêm bài viết hay:  Tả cây hoa sữa (Dàn ý - 2 mẫu) - Tập làm văn lớp 5

Câu 7. Hỗn hợp A gồm NH4Cl và (NH4)2SO4. Cho X phản ứng với dung dịch Ba(OH)2 dư, đun nhẹ thu được 4,66 gam kết tủa và 1,12 lít khí thoát ra. Khối lượng của hỗn hợp A là:

A. 5,280 gam.

B. 3,175 gam.

C. 5,350 gam.

D. 6,350 gam.

Câu trả lời là không

Gọi số mol (NH4)2SO4, NH4Cl; liên tiếp x, y.

Phản ứng hóa học xảy ra:

(NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 + 2NH3 + 2H2O

x → x → 2x

2NH4Cl + Ba(OH)2 → BaCl2 + 2NH3 + 2H2O

y → y

Ta có kết tủa ở đây là BaSO4

mBaSO4 = 4,66

→ nBaSO4 = n(NH4)2SO4 = x = 4,66/(137 + 96) = 0,02 mol

→ nNH3 = 2x + y = 1,12/22,4 = 0,05 mol

→ y = 0,01.

→mA = mNH4Cl + m(NH4)2SO4 = 53,5y + 132x = 3,175 gam

Mời các bạn tham khảo một số phương trình liên quan

  • NH3 + HNO3 → NH4NO3
  • NH3 + Cl2 → N2 + NH4Cl
  • NH3 + O2 → NO + H2O
  • NH3 + HCl → NH4Cl

Trên đây trường THPT Lê Hồng Phong vừa giới thiệu đến các bạn bài giải NH3 + H2O → NH4OH, hi vọng qua bài viết này các bạn có thể học tốt môn Hóa lớp 11 hơn. Đề Toán 11, Văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11…

Để thuận tiện cho việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm dạy và học các môn học THPT, Trường THPT Lê Hồng Phong mời các bạn vào nhóm riêng dành cho lớp 11 sau đây: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để cập nhật những tài liệu mới nhất. tài liệu mới nhất.

Xem thêm bài viết hay:  Viết đoạn văn ngắn suy nghĩ về tình cảm gia đình hay nhất

Bản quyền bài viết thuộc về trường THPT Lê Hồng Phong. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://c3lehongphonghp.edu.vn

NH3 + H2O → NH4OH

Viết một bình luận