Phương pháp giải bài tập hỗn hợp sắt và oxit sắt

Phương pháp giải bài tập hỗn hợp sắt và oxit sắt

A. ĐẶT VẤN ĐỀ:

Bài tập hỗn hợp sắt và oxit sắt là một trong những dạng bài tập mà học sinh thường gặp trong các kì thi, đặc biệt là kì thi Đại học. Thông thường các bài tập về sắt và oxit khá phức tạp và xảy ra theo nhiều phương trình phản ứng khác nhau. Để giúp học sinh giải nhanh các bài toán về hỗn hợp sắt tôi thường đưa ra phương pháp áp dụng các định luật bảo toàn. Đó là nội dung mà bài viết này tôi muốn nói đến.

B. NỘI DUNG

I. PHÁP LUẬT CẦN SỬ DỤNG

1. Định luật bảo toàn khối lượng:

Nội dung: Khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng khối lượng các chất tạo thành sau phản ứng.

Trong đó chúng ta cần sử dụng các hệ quả

Hệ quả1: Gọi mT là tổng khối lượng các chất trước phản ứng, ms là khối lượng các chất sau phản ứng. Không kể hiệu suất của phản ứng, ta có: mT = ms.

Hệ quả 2: Khi cation kim loại kết hợp với anion phi kim tạo thành hợp chất, ta luôn có:

Khối lượng chất = khối lượng cation + khối lượng anion. Khối lượng của một cation hoặc anion được coi là bằng khối lượng của nguyên tử cấu thành.

2. Định luật bảo toàn thừa số

Nội dung định luật: Tổng khối lượng của một nguyên tố trước phản ứng bằng tổng khối lượng của nguyên tố đó sau phản ứng. Nội dung của định luật có thể hiểu là tổng số mol của một nguyên tố được bảo toàn trong phản ứng.

Xem thêm bài viết hay:  Dàn ý Phân tích Vẻ đẹp của Thúy Kiều qua đoạn trích Trao duyên hay nhất - Ngữ văn lớp 10

3. Định luật bảo toàn electron

Trong phản ứng oxi hóa khử: Số mol electron chất khử nhường bằng số mol electron chất oxi hóa nhận.

Khi vận dụng định luật bảo toàn electron vào dạng toán này cần lưu ý:

– Trong một phản ứng hay một hệ phản ứng chỉ cần quan tâm đến trạng thái đầu và trạng thái cuối, không cần quan tâm đến trạng thái trung gian.

– nếu có nhiều chất oxi hóa và chất khử thì số mol electron trao đổi là tổng số mol tất cả các chất đã nhường hoặc nhận electron.

II. TỔNG QUAN VỀ BÀI TẬP VẬT LÍ SẮT VÀ CÁC Oxit SẮT:

Hỗn hợp Fe và oxit sắt thường ở dạng cho khối lượng và phản ứng với một chất

chất oxi hóa như H2SO4 đặc nóng hay HNO3 hay cả những axit thông thường như HCl.

khắc phục: Với giả thiết cho m gam hỗn hợp gồm Fe và các oxit FeO, Fe3O4, Fe2O3 phản ứng hết với HNO3 thu được khí NO2: Ta coi trong hỗn hợp có x mol Fe, y mol O tương tự như ta. xét trong phản ứng chỉ có chất nhường electron là Fe còn chất nhận electron là O và chất oxi hóa là HNO3 sản phẩm là V lít NO2 (dktc) và Fe3+ ta sẽ có:

Theo định luật bảo toàn khối lượng: 56x + 16y = m (1)

Theo định luật bảo toàn electron

Download file tài liệu để xem chi tiết

Bản quyền bài viết thuộc về THPT Sóc Trăng.Edu.Vn. Mọi sao chép đều là gian lận!

Xem thêm bài viết hay:  5 Đề đọc hiểu Bạn tới chơi nhà (Nguyễn Khuyến) có đáp án chi tiết

Nguồn chia sẻ: thptsoctrang.edu.vn

Viết một bình luận