Vật Lí 9 Bài 48: Mắt – Giải bài tập SGK Vật Lí 9 Bài 48

Vật Lí 9 Bài 48: Mắt được thầy cô trường Cmm.edu.vn soạn hy vọng sẽ tà tà tài liệu hữu ích giúp những em nắm vững tri thức bài học và đạt kết quả tốt trong những bài thi, bài rà soát trên lớp.

Tóm tắt lý thuyết Vật Lí 9 Bài 48

Cấu tạo của mắt

Hai phòng ban quan trọng nhất của mắt là thể thủy tinh và mạng lưới (còn gọi là võng mạc).

+ Thể thủy tinh là một thấu kính quy tụ bằng một chất trong suốt và mềm, nó dễ dàng phồng lên hay dẹt xuống khi cơ vòng đỡ nó bóp lại hay giãn ra làm cho tiêu cự của nó thay đổi.

+ mạng lưới là một màng ở đáy mắt, tại đó ảnh của vật mà ta nhìn thấy sẽ hiện lên rõ nét.

Sự điều tiết của mắt

Khi nhìn rõ một vật thì ảnh của vật đó sẽ hiện rõ nét trên mạng lưới. Cơ vòng đỡ thể thủy tinh đã phải co giãn một tí khiến thể thủy tinh phồng lên hoặc dẹt lại và làm thay đổi tiêu cự của thể thủy tinh, quá trình này được gọi là sự điều tiết của mắt. Sự điều tiết xảy ra hoàn toàn tự nhiên.

ly thuyet mat 1

Điểm cực cận và điểm cực viễn

– Điểm xa mắt nhất mà khi có vật ở đó, mắt không điều tiết có thể nhìn rõ vật gọi là điểm cực viễn (kí hiệu là Cv).

Khoảng cách từ mắt tới điểm cực viễn được gọi là khoảng cực viễn.

– Điểm sắp mắt nhất mà khi có vật ở đó, mắt còn có thể nhìn rõ vật (khi điều tiết tối đa) gọi là điểm cực cận (kí hiệu là Cc).

Khoảng cách từ mắt tới điểm cực cận được gọi là khoảng cực cận.

– Mắt chỉ có thể nhìn rõ những vật trong khoảng từ điểm cực cận tới điểm cực viễn của mắt.

ly thuyet mat 2

Khoảng cách từ điểm cực cận tới điểm cực viễn gọi là giới hạn nhìn rõ của mắt.

Chú ý: Ảnh của vật trên mạng lưới thì ngược chiều với vật nhưng ta vẫn không thấy vật bị lộn ngược. Đó là do hoạt động của hệ thần kinh thị giác.

Giải bài tập SGK Vật Lí 9 Bài 48

Bài C1 (trang 128 SGK Vật Lý 9)

Nêu những điểm giống nhau về cấu tạo giữa con mắt và máy ảnh. Thủy tinh thể đóng vai trò như phòng ban nào trong máy ảnh? Màn hứng ảnh trong máy ảnh đóng vai trò như phòng ban nào trong con mắt?

Lời giải:

– Về phương diện quang hình học: mắt giống như một máy ảnh, tạo ra ảnh thật, nhỏ hơn vật trên võng mạc.

+ Thể thủy tinh của mắt đóng vai trò như vật kính của máy ảnh là một thấu kính quy tụ.

+ mạng lưới (võng mạc) đóng vai trò như màn hứng ảnh của máy ảnh để ghi ảnh.

Bài C2 (trang 129 SGK Vật Lý 9)

Ta đã biết, khi vật nằm càng xa thấu kính quy tụ thì ảnh thật của vật nằm càng sắp tiêu điểm của thấu kính. Vậy em hãy cho biết tiêu cự của thể thủy tinh khi mắt nhìn những vật ở xa và những vật ở sắp dài, ngắn khác nhau thế nào? Biết rằng khoảng cách từ thể thủy tinh của mắt tới mạng lưới là không thay đổi và ảnh của vật luôn hiện rõ nét trên mạng lưới (hình 48.2 SGK).

bai c2 trang 129

Lời giải:

Quá trình tạo ảnh của thể thủy tinh được mô phỏng bằng hình vẽ sau: (coi màn PQ như mạng lưới trên võng mạc của mắt)

bai c2 trang 129 1

– ΔABO ∼ ΔA’B’O (g.g), ta có:

bai c2 trang 129 2

Vì khoảng cách từ thể thủy tinh của mắt tới mạng lưới là không thay đổi và ảnh của vật luôn hiện rõ nét trên mạng lưới nên ta có AB và OA’ không đổi

Xem thêm bài viết hay:  Cảm nhận về bài thơ Đi đường hay nhất (dàn ý - 6 mẫu) - Ngữ văn lớp 8

→ nếu như OA lớn (vật ở càng xa mắt) thì ảnh A’B’ nhỏ và trái lại. (1)

– ΔOIF ∼ ΔA’B’F (g.g), ta có:

bai c2 trang 129 3

Hay: bai c2 trang 129 4

Vì OA’ và AB không đổi, nên nếu như A’B’ nhỏ thì OF’ lớn và trái lại. (2)

Từ (1) và (2) ta có nếu như OA càng lớn thì A’B’ càng nhỏ, OF càng lớn và trái lại. tức là khi nhìn những vật ở càng xa thì tiêu cự của mắt càng lớn, khi nhìn những vật càng sắp thì tiêu cự của mắt càng nhỏ.

Bài C5 (trang 130 SGK Vật Lý 9)

Một người đứng cách một cột điện 20m. Cột điện cao 8m. nếu như coi khoảng cách từ thể thủy tinh tới mạng lưới của mắt người ấy là 2cm thì ảnh của cột điện trên mạng lưới sẽ cao bao nhiêu xentimet?

Lời giải:

Quá trình tạo ảnh của thể thủy tinh được mô phỏng bằng hình vẽ sau: (coi màn PQ như mạng lưới trên võng mạc của mắt).

Ký hiệu cột điện là AB, ảnh của cột điện trên mạng lưới là A’B’, thể thủy tinh là thấu kính quy tụ đặt tại O. Ta có: AO = 20m = 2000cm; A’O = 2cm; AB = 8m = 800cm.

bai c5 trang 130

Hai tam giác ABO và A’B’O đồng dạng với nhau, ta có:

bai c5 trang 130 1

Chiều cao của ảnh cột điện trên mạng lưới là:

bai c5 trang 130 2

Bài C6 (trang 130 SGK Vật Lý 9)

Khi nhìn một vật ở điểm cực viễn thì tiêu cự của thể thủy tinh sẽ dài hay ngắn nhất? Khi nhìn một vật ở điểm cực cận thì tiêu cự của thể thủy tinh sẽ dài hay ngắn nhất?

Lời giải:

Cách 1:

vận dụng kết quả thu được ở câu C2. Ta được:

Khi nhìn một vật ở điểm cực viễn thì tiêu cự của thể thủy tinh dài nhất. Khi nhìn 1 vật ở điểm cực cận thì tiêu cự của thể thủy tinh ngắn nhất.

Cách 2:

Sử dụng công thức thấu kính cho trường hợp vật thật cho ảnh thật đã chứng minh từ câu C6-Bài 43 ta có:

bai c6 trang 130

f là tiêu cự của thể thủy tinh, d là khoảng cách từ vật tới mắt, d’ là khoảng cách từ ảnh (mạng lưới) tới thể thủy tinh.

Ta thấy d’ không đổi, nên khi nhìn vật ở điểm cực viễn thì d tăng tới lớn nhất → 1/d nhỏ nhất → 1/f nhỏ nhất → f lớn nhất tức là thể thủy tinh sẽ dài nhất.

trái lại, nếu như nhìn ở điểm cực cận thì d nhỏ nhất → 1/d lớn nhất → 1/f lớn nhất → f nhỏ nhất tức là thể thủy tinh sẽ ngắn nhất.

Trắc nghiệm Vật Lí 9 Bài 48 có đáp án

Bài 1: phòng ban quan trọng nhất của mắt là:

A. Thể thủy tinh và thấu kính

B. Thể thủy tinh và mạng lưới

C. mạng lưới và võng mạc

D. Con ngươi và thấu kính

Lời giải

Mắt có rất nhiều phòng ban. Hai phòng ban quan trọng nhất của mắt là: thể thủy tinh và mạng lưới (còn gọi là võng mạc)

Đáp án: B

Bài 2: Ảnh của một vật in trên mạng lưới của mắt là

A. Ảnh ảo nhỏ hơn vật.

B. Ảnh ảo lớn hơn vật.

C. Ảnh thật nhỏ hơn vật.

D. Ảnh thật lớn hơn vật.

Lời giải

Ảnh của vật mà ta nhìn hiện trên mạng lưới có đặc điểm là ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.

Đáp án: C

Bài 3: Khi nhìn rõ một vật thì ảnh của vật đó nằm ở:

A. Thể thủy tinh của mắt.

B. Võng mạc của mắt.

C. Con ngươi của mắt.

D. tròng đen của mắt.

Lời giải

Ảnh của vật mà ta nhìn hiện trên mạng lưới có đặc điểm là ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.

Ta có, mạng lưới hay còn gọi là võng mạc

Đáp án: B

Bài 4: Về phương diện quang học, thể thủy tinh của mắt giống như

Xem thêm bài viết hay:  Trắc nghiệm bài Phong cách tiếng nói sinh hoạt lớp 10 (tiếp)

A. Gương cầu lồi

B. Gương cầu lõm

C. Thấu kính quy tụ

D. Thấu kính phân kỳ

Lời giải

Thể thủy tinh là một thấu kính quy tụ bằng một chất trong suốt và mềm

Đáp án: C

Bài 5: Mắt tốt khi nhìn vật ở xa mà mắt không phải điều tiết thì ảnh của vật ở

A. Trước mạng lưới của mắt.

B. Trên mạng lưới của mắt.

C. Sau mạng lưới của mắt.

D. Trước tiêu điểm của thể thuỷ tinh của mắt.

Lời giải

Ta có: Dù mắt có phải điều tiết hay không điều tiết thì muốn nhìn thấy vật thì ảnh của vật mà ta nhìn hiện trên mạng lưới của mắt

Đáp án: B

Bài 6: Để ảnh của một vật cần quan sát hiện rõ nét trên mạng lưới, mắt điều tiết bằng cách:

A. Thay đổi khoảng cách từ thể thủy tinh tới mạng lưới.

B. Thay đổi đường kính của con ngươi.

C. Thay đổi tiêu cự của thể thủy tinh.

D. Thay đổi tiêu cự của thể thủy tinh và khoảng cách từ thể thủy tinh tới mạng lưới.

Lời giải

Để nhìn rõ những vật ở những vị trí xa sắp khác nhau thì mắt phải điều tiết để ảnh hiện rõ trên mạng lưới bằng cách co giãn thể thủy tinh (thay đổi tiêu cự của thể thủy tinh)

Đáp án: C

Bài 7: Khi nói về mắt, câu phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Điểm cực viễn là điểm xa nhất mà khi đặt vật tại đó mắt điều tiết mạnh nhất mới nhìn rõ.

B. Điểm cực cận là điểm sắp nhất mà khi đặt vật tại đó mắt không điều tiết vẫn nhìn rõ được.

C. Không thể quan sát được vật khi đặt vật ở điểm cực viễn của mắt.

D. Khi quan sát vật ở điểm cực cận, mắt phải điều tiết mạnh nhất.

Lời giải

A – sai vì: Điểm xa nhất mà mắt có thể nhìn rõ được khi không điều tiết gọi là điểm cực viễn

B – sai vì: Điểm sắp nhất mà mắt có thể nhìn thấy được gọi là điểm cực cận và khi nhìn vật ở điểm cực cận mắt phải điều tiết lớn nhất

C – sai vì: Điểm xa nhất mà mắt có thể nhìn rõ được khi không điều tiết gọi là điểm cực viễn

D – đúng

Đáp án: D

Bài 8: Khi nói về mắt, câu phát biểu nào sau đây là sai?

A. Khi nhìn vật ở xa thì tiêu cự của thể thủy tinh mắt lớn nhất.

B. Khi nhìn vật ở xa vô cực mắt phải điều tiết tối đa.

C. Khoảng cách nhìn rõ ngắn nhất của mắt thay đổi theo độ tuổi.

D. Mắt tốt, khi quan sát mà không phải điều điều tiết thì tiêu điểm của thể thuỷ tinh nằm trên mạng lưới.

Lời giải

A, C, D – đúng

B – sai vì: Khi nhìn vật ở xa vô cực (điểm cực viễn) mắt không phải điều tiết

Đáp án: B

Bài 9: Mắt người có thể nhìn rõ một vật khi vật đó nằm trong khoảng

A. từ điểm cực cận tới mắt.

B. từ điểm cực viễn tới vô cực.

C. từ điểm cực cận tới điểm cực viễn.

D. từ điểm cực viễn tới mắt.

Lời giải

Khoảng cách từ điểm CC tới CV gọi là giới hạn nhìn rõ của mắt

=> Mắt người có thể nhìn rõ một vật khi vật đó nằm trong khoảng giới hạn nhìn rõ này.

Đáp án: C

Bài 10: Khoảng cách nào sau đây được coi là khoảng nhìn thấy rõ của mắt?

A. Khoảng cách từ điểm cực cận tới điểm cực viễn.

B. Khoảng cách từ mắt tới điểm cực viễn.

C. Khoảng cách từ mắt tới điểm cực cận.

D. Khoảng cách từ thể thủy tinh tới mạng lưới.

Lời giải

Khoảng cách từ điểm CC tới CV gọi là giới hạn nhìn rõ của mắt

Xem thêm bài viết hay:  30+ mẫu Kể lại một câu chuyện cổ tích mà em thích nhất | Tập làm văn lớp 3

Đáp án: A

Bài 11: Về phương diện tạo ảnh, mắt và máy ảnh có tính chất giống nhau là

A. Tạo ra ảnh thật, lớn hơn vật.

B. Tạo ra ảnh thật, bé hơn vật.

C. Tạo ra ảnh ảo, lớn hơn vật.

D. Tạo ra ảnh ảo, bé hơn vật.

Lời giải

Ta thấy, về phương diện tạo ảnh, mắt và máy ảnh có tính chất giống nhau là cùng tạo ra ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.

Đáp án: B

Bài 12: Mắt tốt khi nhìn vật ở rất xa mà mắt không phải điều tiết thì ảnh của vật hiện trên mạng lưới. lúc đó tiêu điểm của thể thủy tinh ở vị trí:

A. trên thể thủy tinh của mắt.

B. trước mạng lưới của mắt.

C. trên mạng lưới của mắt.

D. sau mạng lưới của mắt.

Lời giải

Mắt tốt khi nhìn vật ở rất xa mà mắt không phải điều tiết thì ảnh của vật hiện trên mạng lưới. lúc đó tiêu điểm của thể thủy tinh ở trên mạng lưới của mắt.

Đáp án: C

Bài 13: Một đặc điểm của mắt mà nhờ đó mắt nhìn rõ được vật khi quan sát những vật xa, sắp khác nhau là:

A. thể thủy tinh có thể thay đổi độ cong.

B. mạng lưới có thể thay đổi độ cong.

C. thể thủy tinh có thể vận chuyển được.

D. mạng lưới có thể vận chuyển được.

Lời giải

Một đặc điểm của mắt mà nhờ đó mắt nhìn rõ được vật khi quan sát những vật xa, sắp khác nhau là thể thủy tinh có thể thay đổi độ cong.

Đáp án: A

Bài 14: Tiêu cự của thể thủy tinh là dài nhất khi mắt quan sát vật ở

A. điểm cực cận

B. điểm cực viễn

C. khoảng cực cận

D. khoảng cực viễn

Lời giải

Ta có: Khi nhìn vật ở điểm cực viễn thì tiêu cự của thể thủy tinh nằm trên mạng lưới, lúc này thể thủy tinh có tiêu cự dài nhất.

Đáp án: B

Bài 15: Tiêu cự của thể thủy tinh là ngắn nhất khi mắt quan sát vật ở

A. điểm cực cận

B. điểm cực viễn

C. khoảng cực cận

D. khoảng cực viễn

Lời giải

Khi nhìn vật ở điểm cực cận mắt phải điều tiết lớn nhất (thể thủy tinh phồng lớn nhất và có tiêu cự ngắn nhất)

Đáp án: A

Bài 16: Khi nhìn một tòa nhà cao 10m ở cách mắt 20m thì ảnh của tòa nhà trên mạng lưới mắt có độ cao bao nhiêu? Biết khoảng cách từ thể thủy tinh tới mạng lưới là 2cm.

A. 0,5cm

B. 1,0cm

C. 1,5cm

D. 2,0cm

Lời giải

d=20m

d′=2cm=0,02m

h=10m

Ta có:

trac nghiem vat ly 9 dang 32 mat 5108

Đáp án: B

Bài 17: Một người nhìn rõ một vật. Biết khoảng cách từ thể thủy tinh tới mạng lưới của mắt người đó là 2cm. Khoảng cách từ ảnh của vật đó tới thể thủy tinh của mắt

A. 0cm

B. 2cm

C. 5cm

D. vô cùng

Lời giải

Một người nhìn rõ một vật => ảnh ở trên võng mạc.

Khoảng cách từ ảnh của vật đó tới thể thủy tinh của mắt chính bằng khoảng cách từ thể thủy tinh tới mạng lưới của mắt và bằng 2cm.

Đáp án: B

******************

Trên đây là nội dung bài học Vật Lí 9 Bài 48: Mắt do thầy cô trường Cmm.edu.vn soạn bao gồm phần lý thuyết, giải bài tập và những nghi vấn trắc nghiệm có đáp án đầy đủ. Hy vọng những em sẽ nắm vững tri thức về Mắt. Chúc những em học tập thật tốt và luôn đạt điểm cao trong những bài thi bài rà soát trên lớp.

soạn bởi: Trường Cmm.edu.vn

Chuyên mục: Vật Lý 9

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT thành Phố Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường Cmm.edu.vn (thptsoctrang.edu.vn)

Viết một bình luận